Gången håller för evigt!

Så lägger du en harmonisk trädgårdspromenad

En vackert rödskiftande trädgårdsgång i öländsk kalksten.

Finessen är att den är garanterat sättnings- och ogräsfri.

Så här lägger du den. Läs här nedan.               

Alla som haft stenläggning i sin trädgård vet att det finns två problem som man alltid får dras med: sättningar, beroende på lokala geologiska förhållanden i kombination med klimat, samt ogräs.

Intill ser du en trädgårdsgång lagd på mark som är sämsta tänkbara, lerjord.

Tack vara gediget underarbete ligger dock plattor och fogar intakta sedan 8 år tillbaka – utan sprickor och ogräs. Plattorna ligger i betongbädd och mycket mer stabil grund kan man inte få.

Fogarna mellan naturstenplattorna utgörs här också av betong och ger inte ogräset en chans, till skillnad från fogsand som med tiden kan erodera. Ofta sprids matjord från intillliggande rabatter och letar sig ned i fogarna och vips kommer också ogräs.

Inget universalskydd

Däremot ska man inte förledas tro att betongbädd i sig är ett universalskydd. Även om betong är ett solitt material påverkas även det av sättningar och kan spricka om grunden efterhand undermineras. Det krävs alltså även här ett lager packad kross under som bärlager.

Magnus Persson

Tips!

En nyhet på marknaden är dränerande hårdunderlag som kompletteras med dränerande hårdfog. Kan vara bra för större ytor där man önskar bättre avrinning. Nackdelen med betong är att vattnet inte kan rinna igenom. Läs mer på flisbyab.se. Fogen heter Romex.

ARTIKELN HANDLAR OM