– Händelsen är en tragedi

Emil Linnells tragiska dödsfall har Lex Maria-anmälts, en intern utredning pågår vid SOS Alarm och sjuksköterskan är skild från sin anställning.

Dessutom pågår en polisutredning.

– Vi arbetar aktivt, varje dag, för att säkra att sådant här inte ska hända. Hela vår verksamhet bygger på att hjälpa, säger Johan Hedensiö, VD på SOS Alarm.

Emil Linnell.
Emil Linnell.

SOS Alarm har genomfört en intern utredning efter Emil Linnells tragiska dödsfall.

Utredningen visade att ärendet inte hanterades enligt larmcentralens rutiner och regelverk.

Polisutredning

SOS Alarm har därför gjort en Lex Maria-anmälan och den aktuella sjuksköterskan har blivit skild från sin anställning.

I ett pressmeddelande uppger SOS Alarm att det pågår en polisutredning av ärendet, vilket gör att man inte kan eller får kommentera ärendet ytterligare.

"Sånt här ska inte hända"

– Händelsen är en tragedi och vi är djupt bedrövade. Vi gör vad vi kan för att bistå de pågående utredningar som nu genomförs av Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Vi arbetar aktivt, varje dag, för att säkra att sådant här inte ska hända. Hela vår verksamhet bygger på att hjälpa, säger Johan Hedensiö, VD på SOS Alarm, i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet är antalet fall där Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd riktat kritik mot felaktiga bedömningar från SOS Alarms sida färre än fem fall per år.

Publisert: