Adelsohn om regeringens tågsatsning: "Det är inte bra nog"

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ulf Adelsohn tvingas bort från ordförandepost i SJ - tillbakavisar Reinfeldts förklaring

Ulf Adelsohns, avgående styrelseordförande i SJ, har gett regeringen hård kritik för avregleringen och bristande anslag till järnvägen. Sveriges tågpolitik har spårat ur, i hans ögon.

Att regeringen i år satsar 800 miljoner kronor extra på underhåll räcker inte för att få SJ på rätt spår igen, anser Adelsohn.

Svenskt järnvägsnät åldras snabbare än dagens nivå av underhåll och nyinvesteringar förmår motverka. Det behövs både botox och fillers för miljarder varje år för att fylla hålen och föryngra den föråldrade infrastrukturen, enligt Trafikverket. Ulf Adelsohn tycker det är positivt att alliansregeringen höjt anslagen till underhåll med 40 procent.

– De har höjt anslagen högst avsevärt. De har ärvt detta och regeringen ärver inte bara fina kopparkittlar utan också 20 års försyndelser. Det ska regeringen Bildt också ta till sig.

Han ger miljonsatsningen som alliansen presenterade i dag godkänt, men inte mer.

– Det är rätt och alltid bra att det kommer mer pengar till detta men det ska ses i relation till att Trafikverket menar att det behövs 2-2,5 miljarder extra i tio år. Då kan var och en dra sin slutsats.

Vad är din slutsats?

– Det är inte bra nog.

Ulf Adelsohn anser inte att den här satsningen räcker för att få den svenska tågpolitiken på rätt spår.

– Ju längre man låter saker förslitas ju dyrare blir det. Det kommer krävas mer mycket pengar.

Det har ibland framstått som att SJ och Trafikverket (tidigare Banverket) efter delningen stått i olika ringhörnor och munhuggits istället för att ta tag i tågkaoset och orsakerna bakom. Infrastruktursatsningar har också hamnat i långbänk.

Ulf Adelsohn är skarp i sin kritik mot att regeringen enligt honom hastade fram avregleringen av persontrafiken 2009. Det borde ha gjort en ordentlig analys av konsekvenserna för resenärerna när olika tågföretag ska dela spår, anser han. Han tycker inte att SJ är moget för konkurrens på det nationella järnvägsnätet.

Vad är det största problemet bakom tågkaoset?

– För lite spår och för lite underhåll. Fragmentisering av verksamheten.

Ulf Adelsohn, som har varit styrelseordförande i SJ AB under nio år, anser att han nu tvingas bort från posten. Fredrik Reinfeldt (M) däremot sa till Aftonbladet efter presskonferensen i dag att Adelsohn kliver åt sidan efter "ett samtal" mellan honom och regeringen.

– Han kanske tror det, men det är inte korrekt, är Ulf Adelsohn kommentar.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN