Fick rätt mot Försäkringskassan: En stor lättnad

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:

Nu kan Selma, 6, bli en av dem som får rätt till personlig assistans för sondmatning.
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen gör det möjligt.
– Det domen säger är att Försäkringskassan gjort fel de här åren. Så detta är en smäll på fingrarna, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Den nya domen i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, handlar om sondmatning. Ska det ge rätt till assistansersättning eller inte? Domen påverkar alla funktionshindrade som får sin näring via en knapp på magen och behöver hjälp med sondmatning.
Efter en dom i HFD 2012 gjorde Försäkringskassan motsatt tolkning: sond­matning berättigade inte till assistansersättning. Det var inte, som måltiden, ett grundläggande behov. Följden blev att många funktionshindrade nekades eller miste assistans.

1 av 5 | Foto: Sofia Nähringbauer

Ny praxis

Sondmatning definie­rades, fram till den nya domen, som egenvård. Och det är en sjukvårdande insats.
Men nu gäller inte Försäkringskassans praxis längre.
Enligt den prejudicerande domen i HDF ska sondmatning betraktas som intag av en måltid. Det utgör därmed ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Förutsättningen är att den hjälp som krävs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär.
Rättsfallet som prövades i HDF gällde en nioårig flicka. Hon hade fått nej av Försäkringskassan till assistans för sondmatning.
– Jag är jätteglad. Den här domen är väldigt betydelse­full. Det är en
jättestor seger för dem som inte fått rätt till assistans för sondmatning, säger
Maria Persdotter, ord­förande för RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
– Jag känner en otroligt stor lättnad. Det är väldigt många familjer och vuxna som kan andas ut i dag.

”Inte varit rättssäkert”

Selma, 6, är en dem som berörs. Hon har en omfattande hjärnskada, är svårt funktionshindrad och får all sin näring via en sond. Sexåringen hade 66 assistanstimmar i veckan.
Men när föräldrarna begärde utökad hjälp beslutade Försäkringskassan att dra in all assistans.
Selma fick noll timmar för sondmatning.
– Domen gör att man får starka förhoppningar inför Selmas framtid. 
Domen visar ju att Försäkrings­kassans tidigare tolkning inte varit rätt­säker och nu har många barn och vuxna fått rätt mot Försäkringskassan, säger Selmas pappa Jonas Lundmark.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN