By utrymdes när skarp granat från 30-talet sprängdes

avJoakim Magnå

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: FÖRSVARSMAKTEN

Byn Dalkarlsberg tömdes på folk i samband med att en 300 kilos granat oskadliggjordes på onsdagsförmiddagen.

Försvarsmakten sprängde pjäsen – som visade sig vara skarp.

– Någon kunde faktiskt dött, säger ammunitionsröjningsledare Gary Campbell och avråder från att släpa hem gamla sprängämnen till trädgården.

Polisen fick kännedom om granaten i Dalkarlsberg i Nora kommun i maj i år. Den runt 300 kilo tunga pjäsen har legat på platsen i omkring 70 år. Granaten skulle egentligen ha förstörts redan i somras, men processen stoppades.

Nu var det däremot dags.

88 hushåll inom i en radie av en och en halv kilometer evakuerades på onsdagsmorgonen. Även husdjur och boskap flyttades.

Med riktad sprängverkan neutraliserades granaten sedan utan incidenter. I samband med sprängningen visade det sig att tingesten var skarpladdad och innehöll sprängämnen men inget tändrör.

Från Bofors skjutfält

En privatperson forslade pjäsen från Bofors skjutfält till tomten i Dalkarlsberg på 30-talet. Gary Campbell, ammunitionsröjningsledare på platsen, avråder från sådant beteende.

– Den här gången gick det bra men jag vill trycka på att aldrig plocka med sig ammunitionseffekter från skjutfält och liknande. Hittar man något på ett skjutfält så ringer man Försvarsmakten. Hittar man något utanför så ringer man polisen. Här ser vi hur konsekvenserna kan bli när man plockar med sig något hem från våra skjutfält. En massa personal och resurser har lagts på detta och då är det ändå en förhållandevis mild konsekvens. Någon kunde faktiskt dött, säger han i ett pressmeddelande.

Efter detoneringen sanerade personalen på plats marken på sprängämnestester.

800 ton sand

Betongblock och en sandhög på ungefär 800 ton hade lagts runt granaten för att den inte skulle orsaka någon skada.

– Sedan har man fått skydda några fastigheter genom att gräva diken för att en eventuell markstötvåg inte ska förstöra grunderna, säger Per Lundbäck, chef för polisen kommendering.

Försvarsmaktens bombspecialister har under sommaren försökt att identifiera granaten.

– Vi har varit i kontakt med nio länder och ingen har kunnat identifiera den. Det hittades en snarlik granat på samma skjutfält för några år sedan och den visade sig vara skarp så vi tar inga risker, säger Gary Campbell.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) stod för röjningen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Nora