Svenska stridsfartyg sätts in mot pirater

Publicerad:
Uppdaterad:

Försvarsmakten fick på fredagen klartecken av regeringen att delta i EU:s uppdrag att bekämpa piraterna.

Den svenska styrkans uppgift är att säkra mattransporter till Somalia av FN-organet World Food Program.

Om skyddet av mattransporter till Somalias svältande hotas av pirater ska svenska marinen vara beredd att öppna eld.

– Ja om så krävs ska vi ge verkanseld, som en yttersta sista lösning, säger kommendörkapten Magnus Jönsson, som är chef för styrkan. Den består av korvetterna Stockholm och Malmö och stödfartyget Trossö, med totalt cirka 160 personer.

Svenskarnas uppgift, som sträcker sig över högst fyra månader, ska inte vara att spåra upp och förfölja de somaliska piraterna utan svenskarna har bett att få uppdraget att skydda FN-organet World Food Programs transporter av humanitärt bistånd till Somalia. Men skulle hjälpfartygen attackeras så ska de försvaras med vapenmakt.

Startar nästa år

Regeringen gav på fredagen Försvarsmakten anvisningar inför den fortsatta planeringen av deltagandet i EU-operationen, som grundas på beslut i FN. Insatsen får kosta högst 285 miljoner kronor. Den beräknas starta i månadsskiftet april-maj.

Innan svenskarna är på plats återstår svaren på en rad frågor. Det är till exempel ännu inte klart inom vilket område utanför den långa somaliska kusten den svenska styrkan ska operera.

– Huvudinriktningen är att vi ska vara i det norra området och då är det sannolikt hamnen i Djibouti vi kommer att utgå från, säger Magnus Jönsson.

Pirattäta vatten

Djibouti ligger längst in i Adenviken, som är ett av de mest piratdrabbade vattnen.

Hur långa pass fartygen ska ha till sjöss vet inte heller den svenska militären ännu.

– Det beror på intensiteten i handelsfartygens trafik. Men det kommer att bli stillaliggande perioder och perioder till sjöss om vartannat, förklarar Magnus Jönsson, som ser fram emot att få göra en insats.

– Min första känsla är att detta är något mycket viktigt, eftersom vi verkligen kan göra konkret nytta för människor som har det mycket svårt i ett krisdrabbat område.

TT

Publicerad: