ÖB: Penningbrist ingen överraskning

NYHETER

”Vi kommer inte att begära mer pengar”

Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX

SÄLEN. Försvarsmakten har fört diskussioner med regeringen om bristen på pengar 2008 i tio månader, säger ÖB Håkan Syrén.

– Men vi har inte begärt mer pengar, och kommer inte att begära mer pengar.

Försvarsministern Sten Tolgfors (m) är överraskad över krisens snabba fördjupning i försvarets budget, och ska nu kalla till sig höga företrädare för Försvarsmakten. Tolgfors ska också ställa Ekonomistyrningsverket till försvarets förfogande, för att de ska få ordning på pengaflödet, sade han i lördags.

Hårda krav

ÖB Håkan Syrén har inget emot sådan hjälp, men det är inte där skon klämmer, anser han.

– Det här är ett strukturellt problem, sade Syrén vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen på söndagen.

Han tecknar i stället en bild av att tidigare och nuvarande regering satt försvaret på ett hårt beting.

Samtidigt som försvaret de senaste åren ställt om från invasionsförsvar till internationella insatser har tre miljarder kronor sparats. Under processen har vare sig omställningsbidrag eller reserver i budget ställts till försvarets förfogande.

– Det här kommer inte som en överraskning för oss. Självklart är det mycket dyrare att ha ett insatt förband någonstans, än ett hemförlovat förband med materielen i förråd, säger Syrén.

Gammal modell

Uppbyggnaden av Nordic Battle Group skedde dessutom utan förebild.

– Vi har på egen hand brutit ny terräng, och själva ritat kartan.

Enligt ÖB har Norge och Tyskland dragit exakt samma slutsatser som det svenska försvaret, att det är svårt att beräkna kostnaderna för sådana förändringar. Ökade säkerhetskrav och ständiga fördyringar uppstår, säger han.

– De miljöer vi nu går ut i, som Tchad och Afghanistan, är oerhört mycket mer krävande än Kosovo.

Syrén tycker också att Försvarsmakten sitter fast i en ”gammal planeringsmodell”, där pengarna från regeringen låses in i olika budgetposter som försvaret självt inte får flytta pengar emellan.

Minskad verksamhet

Syrén bekräftar att bristen i driftsbudget 2008 uppgår till 1,5 miljarder kronor.

– Vi har gjort en omplanering på nära 900 miljoner kronor på egen hand. När vi gjort den återstår ytterligare behov på 550 miljoner kronor. Då föreslår vi försvarsdepartementet att få ta de pengarna från budgetposterna för materiel och forskning och utveckling, säger Syrén.

Kanske kan siffran stiga till 850 miljoner, om besparingens effekter på verksamheten ska begränsas. Syrén pekar på minskad flygtid, färre övningar, och kortad gångtid för flottans båtar. Exakt hur besparingarna slår ska meddelas på tisdag, säger ÖB, när förbandscheferna i landet informerats.

– Men allt detta är inom den tilldelade ramen. För 2008 begär försvarsmakten inte mer pengar, säger Håkan Syrén.

Karl Vicktor Olsson/TT