Nyheter

Flinks straff omvandlas inte

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

Advokaten: Vi kommer att överklaga

Massmördaren Mattias Flinks livstidsstraff omvandlas inte till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Det meddelade Örebro tingsrätt i dag.

– Vi kommer att överklaga, säger Mattias Flinks advokat Johan Eriksson.

Mattias Flink, 38, som mördade sju personer i Falun natten till den 14 juni 1994, hade ansökt om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff på 24 års fängelse. Mattias Flink har hittills suttit i fängelse i drygt 14 år.

Åklagaren bestred Flinks yrkande.

Omvandlas inte

I dag meddelade Örebro tingsrätt att livstidsstraffet, som avser mord i sju fall och försök till mord i tre fall, inte omvandlas till ett tidsbestämt straff.

”Av det ovan anförda framgår att tingsrätten anser att omständigheterna i Mattias Flinks fall är exceptionellt försvårande och att ett tidsbestämt fängelsestraff i händelse av omvandling därför måste vida överstiga 24 år”, skriver Örebro tingsrätt i sitt beslut.

I ett yttrande från Rättsmedicinalverket som inkom till Örebro tingsrätt den 22 juli i år står det:

”Den sammanvägda bedömningen är att risken för återfall i våldsbrottslighet är låg (låg/medelhög/hög).”

”Låg återfallsrisk”

Örebro tingsrätt skriver i sitt beslut:

”Här må erinras om att det fastslagits att han befann sig i ett tillstånd av psykotisk karaktär när han begick brotten, att detta tillstånd utlösts av en kraftig alkoholberusning, att han ännu så länge inte haft särskilt många permissioner på egen hand, att han inte under lång tid uppvisat ett stabilt socialt beteende under egna permissioner, att Rättsmedicinalverket tillmätt alkohol den största vikten som riskfaktor för att han skall återfalla i våldsbrottslighet och att det enligt utredningen får anses föreligga viss osäkerhet vad angår hans förmåga att avstå från bruk av alkohol i framtiden.”

– Nu blir det här en fråga för hovrätten att avgöra, om Örebro tingsrätt har rätt i att man ska kunna sitta längre än 24 år i fängelse utan att vara samhällsfarlig. Jag tolkar Högsta domstolens beslut som att om ska sitta längre än 24 år så måste man vara farlig, det måste finnas ett skyddsintresse för samhället, säger Flinks advokat Johan Eriksson.

– Min uppfattning är att Örebro tingsrätts beslut är fel, säger Eriksson.

ANNONS

REA: Upp till 50% på Nike - fynda kläder, skor och allt du behöver till träningen!

Extern länk från Nike

Gå till rean

Publisert: