Svenska Spels vd slutar

Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink har i samråd med styrelsen beslutat att lämna bolaget.

Foto: andreas bardell
Svenska Spels VD, Jesper Kärrbrink har sagt upp sig från sin tjänst.

”Det har under senare tid blivit tydligt att mina idéer om hur Svenska Spel ska drivas inte stämmer överens med den bild ägaren har. Därför har jag i samråd med styrelsen kommit överens om att det bästa i det här läget är att styrelsen hittar en efterträdare till mig”, säger han i ett pressmeddelande.

Delar inte ägarens inställning

Nyvalda styrelseordföranden Margareta Winberg beklagar i en kommentar att Kärrbrink slutar.

Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink delar inte ägarens grundläggande inställning till hur bolaget skall styras, enligt bolagets nya ordförande Margareta Winberg.

Hon tillägger att arbetet med att hitta en ny vd har inletts och att ekonomidirektör Anders Hägg fungerar som tillförordnad vd tills vidare.

2,88 miljoner i fallskärm

Jesper Kärrbrink får 2,88 miljoner kronor i avgångsvederlag, vilket motsvarar en årslön. Men han har samtidigt skrivit på ett avtal om att inte arbeta för någon konkurrent under ett års tid, berättar ordföranden Margareta Winberg.

– Under den här tiden får Jesper Kärrbrink inte ta ett arbete i ett konkurrerande bolag. Det är en inlåsning på ett år, för att skydda Svenska Spel och svenska staten, säger Winberg.

Diskussionerna om Kärrbrinks framtid inleddes relativt omgående när Winberg tillträtt som ny ordförande i onsdags i förra veckan.

– Det var i samband med ordförandebytet. Då blev det också mycket tydligt, från ägarens sida, att man vill ha en annan inriktning. Och det var ju också ett skäl till ordförandebytet, säger Winberg till TT.

Mer spelansvar

Mer spelansvar och tydligare försiktighetsprincip blir viktiga ingredienser i nästa vd:s uppdrag.

– I ännu högre utsträckning än man gör i dag, säger Winberg, och påminner om att det redan pågår ett internt arbete om frågorna.

Det avgörande beslutet fattades enligt Winberg av styrelsen på måndagen efter flera dagars diskussion med Jesper Kärrbrink.

TT: Blir det någon mer utrensning?

– Det är inte frågan om utrensning. Det här handlar om att Jesper Kärrbrink inte anser sig kunna arbeta under de förhållanden som har blivit med den här nya inriktningen.

TT: Följer andra nyckelpersoner som följer med bort?

– Nej, det kan jag inte säga att jag har fått några signaler om. Nu gällde det vd-frågan.

TT