”Socialstyrelsen säger nej – menar ja”

NYHETER

Socialstyrelsens nej till allmän screening för prostatacancer ska läsas som ett ja.

Det anser professor Olof Akre vid Karolinska institutet.

– Nyckelformuleringarna säger att de vill införa screening, men känner sig förhindrade att göra det nu, säger han.

Foto: MARCUS ERIKSSON
Olof Akre är läkare och professor vid Karolinska institutet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas närmare 10 000 personer. Trots det rekommenderar inte Socialstyrelsen allmän provtagning, så kallad screening. Det beslutades den 12 februari i år, trots att myndigheten samtidigt konstaterar att screening skulle både rädda liv och spara pengar.

Inför beslutet har Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) gått igenom ett urval av den tillgängliga forskning som finns om screening. Forskningen har sedan poängsatts med plus och minus och legat till grund för beskedet att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt starkt.

Förlorar dyrbar tid

Men enligt professorn Olof Akre ska Socialstyrelsens nej ska läsas som ett ja.

– Det de skriver är att tiden för screening inte är mogen, men skickar samtidigt signalen till landstingen att sätt nu igång och screena för prostatacancer och utvärdera effekten.

Syftet är enligt Akre att få fram ett bättre vetenskapligt underlag för att kunna fatta ett nytt beslut inom några år. Han anser att det redan i dag finns tillräckligt stöd i forskningen och menar att Socialstyrelsen inte har tagit in hela bilden i sitt beslut. Nu riskerar cancervården att förlora dyrbar tid som kommer att kosta både människoliv som pengar.

Han tror att det kan dröja fram till tidigast år 2020 innan det är dags att se över rekommendationen på nytt.

Snål bedömning

Akre är kritisk till att SBU varit snåla i sin vetenskapliga bedömning av den forskning som finns. Med ett annat förhållningssätt hade resultatet bli annorlunda, tror han.

– De skriver att strukturerad screening både minskar kostnader och ökar livskvaliteten jämfört med oorganiserad testning som vi har i dag. Men eftersom det vetenskapliga underlaget inte är stabilt nog så bortser man från att det är en vinn-vinn-situation att införa allmän organiserad provtagning.

Sex män dör dagligen

Aftonbladets granskning har visat på en rad missförhållanden kring prostatacancervården. Diagnoser har missats på löpande band och många män över hela Sverige har avråtts på vårdcentraler att ta det så kallade PSA-provet utan att ens remitteras vidare till specialistläkare.

Detta samtidigt som sex män dör i sjukdomen varje dag i Sverige.

Olof Akre hoppas nu att fler landsting ska läsa Socialstyrelsens besked som han själv gör, som en tydlig uppmaning att screena.

– För mig går det inte att tolka på något annat sätt. Vad jag förstår är Västra Götaland, Skåne och Värmland redan nu på väg att sjösätta organiserad provtagning för att utvärdera hur det bäst införs, precis som Socialstyrelsen skriver. Förhoppningsvis kan vi göra likadant i Stockholm. Det blir viktigt att snabbt få fram data så att alla män i Sverige till slut ska kunna få ett lika bra omhändertagande.

Så länge får du vänta på behandling för prostatacancer 00:32
ARTIKELN HANDLAR OM