”Prestige-övning” hejdar Jas-piloter

NYHETER

Flygvapnet har inte råd att flyga – regeringen beordrar ändå ”prestigeövning” i USA för 27 milj

Regeringen och försvarsminister Sten Tolgfors har beordrat att övningen i USA ska genomföras trots pengabristen.

För att spara 27 miljoner kronor och istället lägga dem på flygtid hemma ville flygvapnet ställa in sitt deltagande i flygövningen Red Flag i USA.

Men regeringen och försvarsminister Sten Tolgfors har nu beordrat att övningen ska genomföras ändå.

– Det är en prestigeövning, säger Håkan Jevrell, statssekreterare på Försvarsdepartementet.

I flera års tid har den svenska försvarsmakten lobbat för att få vara med i den avancerade flygövningen Red Flag som hålls årligen i USA. I år fick man slutligen klartecken att delta med stridsflygenhet 01 som bland annat ingår i Nordic Battle Group.

Både piloter från F21 i Luleå och F17 i Ronneby ingår i SE01.

Red Flag hålls i sommar i Nevada, nära Las Vegas och Sverige deltar med sju JAS-plan och 90 anställda.

Kostsam övning

Det är bara ett problem: Övningen kostar 27 miljoner kronor att genomföra.

– För att spara pengarna och istället lägga dem på motsvarande cirka 1 000 flygtimmar eller minst fem rejäla övningar i Sverige eller Europa så beslutade flygvapnet att ställa in sitt deltagande. Därtill var det många i den flygtaktiska staben som var skeptiska till Red Flag eftersom den inte är till någon större nytta för det ändå väldigt låga antal piloter som får följa med, säger en person med insyn i Försvarsmakten till aftonbladet.se.

Beslutet fattades i januari. Men på ett torsdagssammanträde nyligen bestämde regeringen och försvarsminister Sten Tolgfors att beordra flygvapnet att delta ändå.

”Resten får titta på”

Lennart Thomsen, stabschef vid flygtaktiska staben vid Försvarsmakten förklarar att den direkta konsekvensen blir att flygvapnets övriga cirka 50 piloter troligtvis inte kommer att få flyga en enda timme 2008.

– De får stå vid sidan av och titta på och hoppas att de får flygtid nästa år, säger han i en intervju med Dagens Eko.

Thomsen är oroad över utvecklingen. Piloterna som är fast på marken tappar snabbt kunskaper och att lägga alla resurser på en handfull piloter uttrycker han som att flygvapnet får ”en väldigt smal spets”.

Bredden får – ingenting.

– Det blir väldigt lite pang för mycket pengar. 30 miljoner kronor motsvarar väldigt mycket värnpliktsutbildning, säger aftonbladet.se:s källa.

Magstarkt av Tolgfors

–Det är magstarkt av Tolgfors att säga att ÖB är dålig på ekonomi fastän det hela tiden är regeringen som utökar uppgifterna men inte resurserna.

Men försvarsdepartementet slår ifrån sig kritiken:

– Jag tycker inte man kan göra några sådana jämförelser eller peka på några direkta konsekvenser, säger Håkan Jevrell. Försvarsmakten dras med ett underskott på 1,5 miljarder kronor och hur man väljer att spara är upp till dem. Om de väljer att ställa piloter på marken är det försvarsmaktens beslut, inte regeringens. Men vi har gjort bedömningen att den här övningen är så pass viktig att vi bör delta.

Varför är den så viktig?

– Vi i Sverige har jobbat hårt i många år för att få vara med, och nu har vi äntligen blivit inbjudna. Det är en prestigeövning, säger Jevrell.

Enligt aftonbladet.se:s källa är det så enkelt som så att regeringen inte vill förlora ansiktet inför sina amerikanska kolleger med att ställa in en övning för 30 miljoner kronor.

– Det har funnits många ivriga påhejare på hög nivå för att vara med i övningen. Men det är synd att det ska få sådana konsekvenser för resten av verksamheten.

Så sent som i tisdags varnade försvarsministern själv för effekterna av besparingar som kan medföra ökade kostnader framöver.

”När piloter inte får flyga under 2008 kan det öka kraven på flygtimmar de kommande åren. Det ekonomiska problemet vore därmed inte löst, utan flyttat framåt i tiden”, skrev han i en artikel i SvD.