Tony Stigsson åtalad i dag

NYHETER

Misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

Generalmajor Tony Stigsson åtalades i dag.

Han är misstänkt för att ha hanterat sekretessbelagd information på ett felaktigt sätt.

"Gärningen är att betrakta som grov eftersom de hemliga uppgifterna rört förhållanden av mycket stor betydelse”, står det i stämningsansökan.

Foto: Tony Stigsson.

Tony Stigsson var chef för Försvarsmaktens operativa insatsledning (Opil). På grund av sin befattning hade han där tillgång till hemliga uppgifter.

I mars 2005 greps han av polisen, misstänkt för våldtäkt och misshandel av sin dåvarande fru.

I samband med den utredningen avslöjade man att han skulle ha förvarat ”kvalificerat hemliga” handlingar utspridda i hemmet. Säpo kopplades in i fallet.

Cirka ett år senare dömdes Tony Stigsson till tre månaders fängelse för att ha misshandlat sin före detta fru.

Krävt kompletteringar

Nu är han åtalad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Förundersökningen mot Stigsson var klar i början av sommaren. Sedan dess har Stigsson krävt ständiga kompletteringar, vilket chefsåklagare Tomas Lindstrand till slut sade nej till. Så sent som förra veckan beslutade Stockholms tingsrätt att avslå Stigssons begäran med motivering att hans krav saknade relevans.

”Men för rikets försvar”

Åklagare Tomas Lindstrand menar att Stigsson under tiden maj 2002 till mars 2005 har anskaffat dokument "rörande förhållanden av hemlig natur vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig”.

Enligt åklagare Lindstrand följde inte Stigsson de regler som gäller och Lindstrand menar att anskaffandet av handlingarna därför inte kan anses tillåtet.

Linstrand skriver också i stämningsansökan att anskaffandet av handlingarna också var obehörigt eftersom Stigsson inte lämnat tillbaka handlingarna, trots att han inte längre behövde dem för sin tjänsteutövning.

Grov gärning

Linstrand anser att gärningen är att betrakta som grov, dels för att de hemliga uppgifterna rört förhållanden av "mycket stor betydelse", men också eftersom Stigsson "missbrukat sin särskilda förtroendeställning", står det att läsa i stämningsansökan.

Åklagaren åberopar i stämningsansökan som bevisning bland annat Stigssons egna uppgifter, vittnesförhör, sammanställning av handlingar samt fotografier som togs vid husrannsakan som visar hur dokumenten förvarades.

Rättegången är planerad i slutet av maj.