Nyheter

Miljarder flyttas i försvarsbudgeten

NYHETER

En rad militära materielprojekt, värda 2,3 miljarder, avbryts, bantas eller skjuts på framtiden. Och nästan hela summan, 2,2 miljarder, flyttas över till förbandsverksamheten.

Så ser regeringens förslag ut ett drygt år efter det att finansminister Anders Borg i Visby överraskande deklarerade att han ville plocka bort fyra miljarder ur försvarsanslagen. Det fick den dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg att i protest ta sin hatt och gå.

På torsdagen presenterade Håkan Jevrell, statssekreterare i försvarsdepartementet, ett betydligt mer blygsamt sparpaket, som fram till 2011 ska minska materielinköpen med 2,3 miljarder. Besparingen, som ligger till grund för den budget, som presenteras på måndagen, har tagits fram av en genomförandegrupp inom departementet, där alla fyra allianspartier varit representerade.

– Vi har haft som inriktning att detta inte ska påverka vår nuvarande operativa förmåga. Det har varit en ledstjärna, säger Jevrell.

Inte beställt än

Det mesta av den materiel som nu försvinner under rödpennan har ännu inte beställts men Håkan Jevrell utesluter inte att en del av den ändå kan bli aktuell och hänvisar till den proposition om försvarets långsiktiga inriktning som kommer till våren.

Av de cirka 40 miljarder kronor som försvaret kostar varje år går cirka 17 miljarder till materiel och underhåll. På Försvarsmakten vill man avvakta med att uttala sig om besparingarnas konsekvenser tills man analyserat budgeten. Men en viss skepsis hörs mot Håkan Jevrells uppfattning att nedskärningarna inte kommer att påverka den militära förmågan.

– Jag finner det osannolikt att det inte på något sätt skulle göra det, säger chefen för materielproduktion, konteramiral Leif Nylander.

Tre av de projekt som ska försvinna eller reduceras berör BAE Systems, som i Sverige äger Hägglunds, Bofors och C-ITS: Renovering och modifiering av stridsfordon 90, utveckling av granatkastarpansarbandvagn Amos och kompletteringar till den splitterskyddade terrängbilen RG 32.

Renovering avbryts

Under årens lopp har försvaret köpt in 549 stridsfordon 90. Nu avbryts beställningar på renoveringar och modifieringar.

– Vad det innebär måste vi nu diskutera med vår kund och analysera läget, säger Marinette Radebo, kommunikationsdirektör på BAE Systems.

Hur stort inkomstbortfallet blir gick på torsdagen inte att ange.

– Det är framför allt på underhåll och vidareutveckling som det kan få konsekvenser, säger hon.

Vid Saab, som också har flera projekt, bland andra tre Gripenutvecklingar, på svarta listan hade man på torsdagseftermiddagen ännu inte uttalat sig om regeringsförslaget.

Från socialdemokraterna kom nästan enbart hård kritik. Partiets mångårige ledamot i försvarsberedningen, Håkan Juholt, beklagar att regeringen inte velat ha en bred överenskommelse om försvarspolitiken.

– Det är hattigt och det är fnattigt och det är kortsiktigt och oseriöst och skapar inte förtroende. Det har skett helt och hållet utan dialog med oppositionen och man vill inte ha långsiktighet, säger Juholt.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter