Går tigern att rädda?

NYHETER

Högst 4 000 tigrar finns kvar på jorden

1 av 3 | Foto: World Wide Fund For Nature
Den främsta orsaken till den prekära situationen är efterfrågan på tigerkroppsdelar för framställning av traditionella mediciner på den kinesiska marknaden.

Tigern, världens största kattdjur, befinner sig i en värre situation än någonsin tidigare.

Enligt nya beräkningar finns bara drygt 3 500 vilda tigrar kvar på jorden och artens framtid kan komma att avgöras de närmaste åren.

För några veckor sedan meddelade indiska forskare att tigrarna i Indien är långt färre än vad som hittills antagits, bara 1 400 till 1 600 djur.

På tisdagen presenterade experter från Världsnaturfonden (WWF) uppskattningar för övriga länder där arten fortfarande förekommer. Räknas alla dessa samman blir den totala siffran för hela världspopulationen 3 500 till 4 000 djur – en chockerande låg siffra och en minskning med 30–45 procent sedan 1990.

Prekärt läge

Länder som Kina, Vietnam och Laos har inte länge några livskraftiga populationer. Av nio underarter är fyra nu utrotade. Bara i Malaysia och i ryska Sibirien, med 500 tigrar vardera, är situationen stabil.

– Vi befinner oss helt klart vid ett vägskäl mellan utdöende och överlevnad, säger Bivash Panday, tigerforskare från Nepal och koordinator för Världsnaturfondens (WWF) internationella tigerprogram.

Tillsammans med experter från Indien och Ryssland redogjorde han för läget vid en presskonferens i Stockholm på tisdagen.

Den främsta orsaken till den prekära situationen är efterfrågan på tigerkroppsdelar för framställning av traditionella mediciner på den kinesiska marknaden. Den har lett till en omfattande illegal jakt på arten. Andra orsaker är skövling av artens livsmiljöer, samt födobrist sedan människorna jagat slut på bytesdjuren.

Hoppfulla experter

Men läget är inte hopplöst, menar experterna. Tigern är anpassningsbar och har kapacitet att snabbt återbesätta sina jaktmarker bara den får chansen.

– Det skulle finnas över 10 000 tigrar om de befintliga viltreservaten fick effektivt skydd, säger Bivash Panday.

WWF har nyligen inlett en ny storsatsning för att vända trenden. Enbart svenska WWF satsar i år 3,5 miljoner kronor i Indien och Ryssland. I Indien kommer man att arbeta för att knäcka tjuvskytteligorna genom bättre polisarbete och stärka skyddet av reservaten genom bättre bevakning. Även skogskorridorerna mellan reservaten ska få bättre bevakning.

TT