Ny dödsbakterie upptäckt i Uppsala

Har hittills härjat i på sjukhus i Kanada, Storbritannien och Nederländerna

En synnerligen elak bakterievariant har dykt upp i Sverige för första gången. Den kan orsaka en kraftig infektion i tjocktarmen och har utomlands resulterat i dödsfall.

Det upptäckta fallet rör en kvinna som opererades i buken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon led då redan av flera sjukdomar. Någon vecka efter operationen fick hon svår diarré.

Provtagning visade att kvinnan bar på bakterien Clostridium difficile av varianten PCR ribotyp 027.

Därmed ansluter Sverige till USA, Kanada, Storbritannien och Nederländerna där bakterien har härjat i sjukhusmiljöer.

– Den här varianten är förknippad med högre dödlighet, sjuklighet och spridningsförmåga, säger Karin Tegmark Wisell, medicinskt ansvarig läkare på Smittskyddsinstitutets sektion för antibiotikaresistens och vårdhygien, till TT.

Okänt ursprung

Hur bakterien kommit hit är okänt. Kvinnan hade inte varit utomlands på många år. Hon insjuknade efter att under våren behandlats med antibiotikatypen kinoloner. Enligt sjukhuset är nu hon utom fara.

Bakterien bildar sporer som kommer ut i luften. Internationell erfarenhet visar att risken för spridning på sjukhusavdelningar är stor om patienter med diarréer ligger tätt och hygienrutinerna är dåliga.

– De drabbade är sjuka sedan tidigare och står på antibiotikabehandling, säger Karin Tegmark Wisell.

Förutsättningarna är goda att bli botad genom att man sätter in en annan antibiotikatyp. Men i långt gångna fall kan bakterien orsaka röta i tjocktarmen, som går sönder och tarminnehållet kommer ut i buken. I sådana svåra fall krävs akut operation och intensivvård. Ibland går patientens liv inte att rädda.

Träff i masstest

I början av året inleddes en massundersökning (screening) i jakt på den här farliga bakterietypen efter larmen från utlandet. Hittills har över 300 prov analyserats. Fallet i Uppsala var ett av dem.

– Det finns inga tecken på att vi har en omfattande spridning i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell.

Smittskyddsläkaren i Uppsala har beslutat att bakterievarianten är lokalt anmälningspliktig och smittspårningspliktig i Uppsala län.

– Vi ska försöka se om det finns fler personer som bär på den här bakterien, säger chefsläkare Torbjörn Söderström på Akademiska sjukhuset till TT.

Publisert: