Jurist om terroroffret: ”Löfven tappar ansiktet politiskt”

avHelena Trus

NYHETER

Ukrainska Iryna skadades svårt i terrorattacken i Stockholm, och fick stöd av Stefan Löfven.

I hennes journal står det att statsministern tog beslut om hennes vård – något som kan strida mot lagen.

– Statsministern tappar ansiktet politiskt, säger Tobias Rasberg, jurist i förvaltningsrätt.

Enligt Regeringskansliet är det ”sannolikt ett missförstånd”.

Aftonbladet har tidigare berättat om ukrainska Iryna, 38, som överlevde terrorattacken i Stockholm i april 2017 men skadades svårt. Efter attacken låg hon på sjukhuset i tre veckor för akutvård och opererades flera gånger. Hennes högra ben gick inte att rädda och amputerades under knät.

– I dag har jag svåra fantomsmärtor och smärtor i hela högra sidan av kroppen. Jag får panikångestattacker, lider av posttraumatisk stress. Attacken är ständigt närvarande, säger Iryna, som dagligen tar smärtstillande, sömntabletter och antidepressiv medicin.

Efter terrorattacken sökte hon permanent uppehållstillstånd i Sverige för sig och nu 13-åriga dotter Sofiia, som bott här i drygt ett år. I början av augusti fick de beskedet från Migrationsverket. Både hon och Sofiia ska utvisas från Sverige till Ukraina.

Efter attacken fick hon besök av statsminister Stefan Löfven på Karolinska universitetssjukhuset.

– När han kom till sjukhuset lovade han att göra sitt bästa för mig. Han sa att allt skulle bli bra, men det är inte bra, säger Iryna som hittills fått både psykisk och fysisk vård i Sverige.

1 av 6 | Foto: LASSEALLARDAFTONBLADET
Stefan Löfven om utvisningen av Iryna.

Juristen: Han plockade politiska poäng

Löftet från statsministern på sjukhuset gav Iryna hopp.

– Jag har ingen framtid i Ukraina som invalid. Landet har stora ekonomiska problem, det är dyrt med mediciner och jag har behövt byta protes var tredje månad. Jag kommer inte kunna få samma vård där som här. Och hur ska jag kunna försörja mina två barn? säger hon till Aftonbladet.

I Irynas journal från Karolinska universitetssjukhuset, som Aftonbladet tagit del av, står det uttryckligen att hon ”fått besök av Stefan Löfven där det beslutats av honom och samt traumaledningen att pat. ska ha rehabilitering i Sverige fram till protessättning. Extra kostnaden för detta ska gå till KS (traumaenheten)”.

Beslutet i det enskilda fallet som statsministern påstås ha tagit då, kan strida mot svensk grundlag.

– Om personen i fråga inte har uppehållstillstånd i Sverige och en minister går in och beslutar att hon ska få rehabiliteras i Sverige, så går man in på Migrationsverkets område och beslutar i ett fall som rör deras förvaltning, där de har explicit beslutanderätt, säger Tobias Rasberg, jurist inom förvaltningsrätt på Förvaltningsjuristerna.

I Irynas ansökan till Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd framgår, enligt ett intyg från en legitimerad ortopedingenjör, att det är ”omöjligt att säga hur många proteser och hylsbyten du kommer att behöva eftersom kroppen och stumpen förändras så länge man lever”.

– Jag behöver fortsatt hjälp. Varför får jag inte hjälp här? Attacken förändrade mitt liv, ibland känner jag att jag inte har något liv, säger hon. Nu ska jag få en ny protes igen eftersom mitt ben bara blir smalare.

Löfven: Jag förstår hennes förtvivlan

När Aftonbladet träffade statsministern under onsdagen framhåller han att det aldrig handlat om Iryna ska få stanna i Sverige eller inte, eftersom ministrar enligt grundlagen inte får bestämma hur en myndighet ska besluta i ett enskilt fall, så kallat ministerstyre. Däremot om hennes rätt till bra vård.

– Jag har aldrig pratat om själva asylärendet, det är jag förhindrad enligt lag att göra. Men däremot i den situation hon befann sig med sitt ben som kapades skulle hon få den bästa hjälp vi kan ge, säger han.

Stefan Löfven slår fast att han enligt lag är förbjuden att lägga sig i enskilda ärenden.

– Men det är klart, jag känner mycket med henne, jag har ju träffat henne två gånger så jag förstår hennes förtvivlan, men jag som person kan ingenting göra, säger han.

”Sannolikt ett missförstånd”

Förvaltningsrättsjuristen Tobias Rasberg menar att statsministerns påstådda agerande kan kallas för ”en överträdelse av lagen” och att repressalien kan bli att han ”tappar ansiktet politiskt”.

– Nu gör Löfven den juridiskt korrekta bedömningen, men han borde inte ha uttryckt sig så från första början, säger han. Omständigheterna var speciella vid tillfället, så kanske var det ett känslomässigt beslut, men ett som inte stöds av lagen. Jag ser det som ett sätt att plocka politiska poäng.

När Aftonbladet är i kontakt med rättschefens kansli blir vi hänvisade till presstjänsten på Regeringskansliet.

– Vi har inte möjlighet att ställa upp på någon intervju. Det vi kan säga är att det finns inget sådant beslut av statsministern som anges i journalen, utan det rör sig sannolikt om ett missförstånd, skriver Cajsa Holm på presstjänsten i ett mejl.

Aftonbladet har även sökt ansvarig för traumaavdelningen/ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

”Det är alltid den behandlande läkaren som bedömer vilken vård en patient är i behov av. På grund av patientsekretessen kan vi inte kommentera ett enskilt fall”, skriver presstjänsten på Karolinska Universitetssjukhuset i ett mejl till Aftonbladet.

UPPDATERING

Efter artikelns publicering kontaktar Erik Nises, Stefan Löfvens pressekreterare, Aftonbladet.

– Detta är helt falskt. Det är fullständigt omöjligt för statsministern att fatta vårdbeslut. Om det står så i en journal från Karolinska är det någon läkare som har knasat till det rejält. Hela artikeln faller på sin egen orimlighet, säger han.

Dagens tre rubriker fredag 17 augusti 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM