35 000 har dött av värmen

NYHETER

Klimatforskare: ”Värmeböljor blir allt vanligare”

Foto: Tork- och svältperioder kommer leda till att människor måste flytta i framtiden. Norra Europa riskerar då att få en ström av miljöflyktingar enligt experterna.

Hösten har varit rekordvarm i stora delar av landet.

Härligt, tycker de flesta av oss svenskar.

Den mörka baksidan av värmen är klimathotet.

Över hela världen blir värmeböljorna allt vanligare och med värmen ökar antalet dödsfall. Sommaren 2003 dog 35 000 personer i Europa av värmeböljan. Och det här är bara början.

Foto: 150 000 människor har dött hittills på grund av klimatförändringarna.

– Värmeböljan 2003 var exceptionell. Men framöver kommer den sortens värmeböljor att bli allt vanligare, säger Erik Kjellström som är klimatforskare vid SMHI.

Den globala klimatförändringen kommer på sikt att öka antalet varma dagar och värmeböljorna kommet förvärras och bli vanligare. I Europa är det främst länderna kring Medelhavet och Balkan som är känsliga för de långdragna värmeböljorna.

150 000 människor har dött hittills på grund av klimatförändringarna. Den extrema värme som drabbade Europa 2003 då 35 000 människor dog, kommer bli vardagsmat inom hundra år. Dagens klimatmodeller visar att då kan så mycket som varannan eller var tredje sommar liknande den.

Extrem värme allt vanligare

– Värmeböljan 2003 var helt exceptionell. Det finns inte någon tillförlitig data på att något liknande ska ha hänt i Europa tillbaka i tiden. Det var en otroligt extrem händelse och det borde egentligen ta 10 000 år innan det händer igen. Men om man tittar på de klimatscenarierna som gjorts, ser det ut som om det i slutet av seklet kommer vara vanligt med den sortens extremtemperaturer om somrarna i Europa. Det går alltså från att vara en extremt ovanlig händelse till en relativt vanligt. Det kan ge stora konsekvenser, säger Erik Kjellström som är klimatforskare vid SMHI:s Rossby Centre.

Fler kommer att dö

Dödligheten förväntas öka i takt med att värmen stiger. Eftersom antalet äldre i Europa ökar, är det sannolikt så att en ökad andel av befolkningen kan drabbas hårt av värmeböljorna. Enligt Al Gores film ”En obekväm sanning” kan antalet dödsfall orsakade av värmeböljorna fördubblas inom 25 år till 300 000 människor per år.

– Det är de som redan är sjuka och utsatta som är känsligast för värmeböljorna. Äldre personer och de som lider av hjärt- kärl- och lungsjukdomar drabbas. Även nyfödda barn är extra utsatta, säger Elisabet Lindgren som är läkare och klimatforskare vid Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och rådgivare åt WHO.

Andra faktorer som spelar in är om man bor i en storstad, lever ensam eller bor i en lägenhet högt upp i huset. Elisabet Lindgren menar att vi redan nu måste titta på hur vi kan förbereda oss för de kommande klimatförändringarna.

Sjudomar sprids

- Sommaren 2003 fick väldigt många människor värmeslag. Det kommer bli mycket vanligare med värmeböljor i såväl Sverige som övriga Europa. Därför är det viktigt att vi börjar se på vilka åtgärder man kan ta och hur man kan förebygga problemen. Vi får anpassa vårt boende till ett varmare klimat. Vi kan lära oss mycket av sydeuropéerna där. Exempelvis kanske vi kan bygga husen på ett annat sätt och installera luftkonditionering i husen, säger hon.

De allt varmare och längre somrarna ökar risken för infektioner som sprids med mat och vatten. Antalet salmonellafall ökar med tolv procent för varje ökad grad i veckomedeltemperatur under sommarhalvåret, visar engelska studier. Risken för att smitta kommer spridas med vatten ökar.

– Ett sådant exempel är kolerabakterierna som drabbade ett antal människor i somras. Dessa bakterier finns normalt i våra vatten och ger normalt inga besvär. Men vid högre temperaturer så växer de till, säger Elisabet Lindgren.

Ström av miljöflyktingar

Sveriges klimat kommer påverkas men vi får det inte värst. De länderna som kommer drabbas hårdast är Afrika, Sydamerika och sydöstra Asien. Där bedömer experter att det finns risk för det kommer en ström av miljöflyktingar.

– Havsnivån kommer stiga så landmassor försvinner. Tork- och svältperioder kommer leda till att människor måste flytta. I andra delar av världen kommer det regna och då ökar risken för översvämningar, säger Elisabet Lindgren.

Det finns också teorier kring att de tropiska stormarna kommer intensifieras och att ovädren i redan drabbade områden kommer förvärras. Även miljön i svenska samhällen kommer påverkas.

– Ökad nederbörd kan ge stora konsekvenser. Det blir en ökad vattenföring i våra vattendrag och större flöden av vatten kan ge översvämningar. Sedan kan även vegetationen påverkas och jordskred kan bli vanligare, säger Erik Kjellström.

Så reagerar kroppen vid en värmebölja

Värmen har dödat tusentals i Europa

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM