500 miljoner till psykiatrin nästa år

NYHETER

Psykiatrisamordnaren: en bra start

Regeringen utlovar 500 miljoner till psykiatrin nästa år och lika mycket 2008. Därefter ska psykvården få 250 miljoner om året.

– Det är en bra start, men det behövs ännu mer pengar, säger Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare.

Foto: Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare.

Anders Milton utsågs till nationell psykiatrisamordnare i oktober 2003. Den första november ska han presentera sitt slutbetänkande – men det står redan klart att han anser att psykiatrin behöver mer pengar än vad regeringen avsätter i budgeten.

– Jag har inte sett det färdiga förslaget och vet inte hur det är tänkt att pengarna ska fördelas, men jag tror att det behövs mer pengar än så. Psykiatrin behöver en allmän resursförstärkning, säger han.

Lovade fem miljarder på tio år

I en debattartikel i Dagens Nyheter i januari i år lovade företrädare för den borgerliga alliansen fem miljarder till psykiatrin under tio år. Den budget som nu presenteras innehåller bara 1,25 miljarder fram till 2009 – och om den utlovade takten om 250 miljoner per år efter 2008 skulle hållas dröjer det till 2024 innan psykiatrin har fått de utlovade fem miljarderna.

Anders Milton själv har tidigare föreslagit sju miljarder på åtta år.

– Samhällets ambitioner för den psykiska ohälsan måste vara lika höga som för den kroppsliga ohälsan. Så är det inte i dag, säger han.

Fler kuratorer

Regeringen vill bland annat ha fler kuratorer och psykologer i primärvården, höjd kompetens bland de anställda inom psykiatrin och fler platser i slutenvården. Enligt Anders Milton ligger löftena i linje med de förslag han själv kommer att presentera i november.

– Jag vill dels se konsulter med psykiatrisk specialistkompetens ute i primärvården, dels förbättra den psykiatriska kompetensen hos distriktsläkarna. Det är viktigt att primärvården fortsätter att utvecklas i den riktningen, säger han.

Staten tar över

Allianspartierna har tidigare uttryckt en önskan om att staten tar över finansieringen av den rättspsykiatriska vården, det vill säga den form av vård som vissa döms till efter att ha begått brott. Anders Milton instämmer.

– Normalt brukar en sådan manöver innebära ett nollsummespel, att de pengar som frigörs från kommuner och landsting genom att staten tar över en kostnad tas tillbaka på annat håll. Därför efterlyser jag även ett nettotillskott om 300 miljoner kronor om året till den rättspsykiatriska vården, säger han.

– Exakt hur pengarna skulle användas kommer jag att lägga förslag på i betänkanden den 1 november. Standarden inom rättspsykiatrin behöver höjas, fortsätter han.

Annica Lundbäck