Kris på bingon efter rökförbud

NYHETER

Nya maskiner ska locka spelare till Blå hallen

Blå hallen är i kris. Sedan rökförbud införts har inkomsterna halverats och små idrottsföreningar drabbas hårt.

Foto: Trogna spelare lämnar hallen.

– Många av våra gamla trogna bingospelare röker och de har uppenbarligen sökt sig till andra ställen det senaste året, säger Blå hallens driftschef Jarl Thorstensson.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. 2004 hade Blå hallen en vinst på 4,1 miljoner. 2005, när rökförbud infördes, sjönk vinsten till 2,7 miljoner.

Satsar på nya maskiner

Vinsten fördelas bland 65 lokala idrottsföreningar. Stora föreningar, som MFF och MAI, påverkas inte nämnvärt av vinstminskningen, men för små klubbar kan det vara ödesdigert.

– Vi fick 40?000 mindre 2005 jämfört med året före. Det är ett hårt slag, säger Dan Nilsson, ekonomiansvarig i Bara GIF.

Nu satsar Blå hallen på nya maskiner och ett nytt datasystem för att försöka locka till sig nya spelare.

Maria Wernhult