Rosengård - ett föredöme

Afrikansk delegation lärde sig om tvåspråkighet

Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån
Lärare och skolpersonal från Afrikanska länder besökte Rosengårdskolan för att lära sig om hur skolan arbetar.

En demokratisk skola är långt ifrån självklart överallt.

I går besökte en afrikansk delegation Rosengårdsskolan för att lära sig om elevråd, jämställdhet och om hur det är att ha en skola på flera språk samtidigt.

– I Mali har vi 100 elever i samma klass och våra lärare är inte kvalificerade. När det gäller barns rättigheter i skolan har vi mycket att lära oss, säger Aicha Walet Mohamed, engelsklärare från Mali som är i Sverige för att, tillsammans med 23 andra deltagare från nio västafrikanska länder, studera och lära sig om svensk skoldemokrati.

Kursen är ett SIDA-finansierat projekt i samararbete med Lunds universitet och under de tre veckor som delegaterna är i Sverige ska de diskutera värderingar, attityder och könsneutral undervisning. Sedan väntar ett års uppföljning i respektive hemland.

– Vi vill få genomslagskraft för barnens rättigheter i de här länderna och få skolan att följa barnkonventionen, säger Christian Andersson, handledare från Lunds Universitet.

En av anledningarna till besöket på Rosengårdsskolan är att två av skolans klasser har läs- och skrivinlärning på både arabiska och svenska.

– I deras länder sker all undervisning på franska trots att många av barnen har andra modersmål. Därför var det självklart att de skulle komma till oss, säger Rosengårdsskolans rektor Marie Wennberg.

Utbildning - en väg ut ur fattigdom.

Kajsa Sigvardsson