Gomorron, Marja Ågren

NYHETER

... som skrivit avhandlingen ”Är du finsk, eller ?”

Marja Ågren, 39, etnolog vid Göteborgs universitet, som skrivit avhandlingen ”Är du finsk, eller??” som baseras på intervjuer med göteborgare med finska föräldrar.

Vad har de gemensamt?

– Bland annat har de föräldrar som migrerade från Finland på 60-talet, de har gått i finska skolklasser, de har varit i Finland på somrarna och de har ätit finsk julmat.

Hur har det finska påverkat dem?

– En sak som många lyfte upp var att det som gjort skillnad i mötet med andra människor var inte det finska utan deras arbetarklassbakgrund.

Varför märks det inte att så många göteborgare har finska rötter?

– En anledning kan vara att det inte syns att man är finsk. Men nu börjar finska namn, som Anna Takanen på Stadsteatern, dyka upp i offentligheten

Louise Jacobson