10 vill starta fri- skola i Västmanland

Rekordmånga ansökningar har kommit in till Skolverket

Skolverket har fått rekordmånga ansökningar om att starta friskola. Jämfört med i fjol har ansökningarna ökat med 54 procent. I Västmanland har 10 ansökningar kommit in.

En förklaring till den kraftiga ökningen kan vara de relativt stora ungdomskullarna i gymnasiet.

– Det finns en marknad de närmaste åren och jag kan tänka mig att man vill utnyttja den. Det är också en politisk fråga, man kanske känner att det är ganska positivt från politiskt håll att starta fristående skolor. I Stockholms län har man ju uppmuntrat till avknoppning, till exempel, säger enhetschef Birgitta Fredander vid Skolverket.

Lagkrav

Med avknoppning menas här att en kommunal skola tas över och blir friskola. Men ingen kommun kan avstå helt från att ha kommunala skolor.

– Lagen säger att kommunen har i uppgift att ha en skola för de elever som bor i kommunen. Det gäller både grundskoleelever och gymnasieelever. Många kommuner har inte egen gymnasieskola, men har då avtal med andra kommuner.

Birgitta Fredander konstaterar att det finns en rad nya namn, ofta privatpersoner, bland ansökningarna. Flera vill ta över en kommunal skola, andra vill starta skolor på flera orter. Även etablerade friskoleföretag har ansökt om att utöka sin verksamhet.

Avslag

De flesta ansökningarna – 302 av 563 – gäller gymnasieskolor. Inte oväntat rör de flesta ansökningar, eller 55 procent, storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Därefter följer Östergötland, Uppsala och Norrbottens län.

Generellt brukar mellan 50 och 60 procent av ansökningarna leda till att en friskola faktiskt startar.

– En hel del får avslag, några tar tillbaka sin ansökan och andra kommer inte i gång därför att de inte får elever, lärare eller lokaler, säger Birgitta Fredander.

En orsak till avslag kan vara att den berörda kommunen hävdat att en etablering skulle gå ut över det kommunala skolväsendet.

Friskoleansökningar per län

Ansökningsomgång 2007.

Anna Lena Wallström/TT

Publisert: