Studie avslöjar: Bakterie kan ge hjärtinfarkt

NYHETER

Luftvägsinfektionen känns som en vanlig förkylning. I själva verket kan du ha drabbats av en bakterie som ökar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälften av alla vuxna människor kan vara smittade.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den absolut vanligaste dödsorsaken näst ålder i vår del av världen.

Nu avslöjar forskaren Hanna Kälvegren vid Linköpings universitet att en mycket vanlig luftvägsbakterie kan ligga bakom en stor del av alla hjärtinfarkter.

I sin avhandling, som presenteras i maj, visar hon att bakterien Chlamydia pneumoniae stimulerar en oxidering av den skadliga typen av kolesterol (LDL). Processen leder till åderförkalkning vilket i värsta fall kan gå så långt som till en infarkt.

Hälften drabbade

– Jag sett att bakterien chlamydia pneumoniae aktiverar blodplättarna så att de klumpar ihop sig. Det kan i sin tur stimulera tillväxten av åderförkalkningsplack, säger Kälvegren.

Redan i 20-årsåldern har hälften av alla människor burit på bakterien. Ju äldre man blir desto större är risken att man har infekterats.

Hanna Kälvegren hoppas nu kunna bevisa ett tillräckligt starkt samband mellan bakterien och åderförkalkning för att kunna ta fram ett vaccin.

– Eftersom bakterien är så vanlig vore det bäst om den kunde stoppas tidigt i människors liv.

Erik Wiman