Nytt förslag: Skrota alla landsting

NYHETER

Skota landstingen. Det är ett av de förslag som statliga Ansvarskommittén arbetar med och som kan bli kommitténs förslag när den är klar nästa år, berättar Dagens Nyheter.

Både regionerna och de nuvarande 21 länen borde också bli färre. Möjligen hälften jämfört med i dag.

Länen kan ersättas av större områden som ska styras på samma sätt som landstingen styrs idag - direktvalda församlingar som har rätt att ta ut skatt. Områdena ska ansvara för sjukvård och trafik - möjligen även kultur och gymnasier.

Antalet landshövdingar blir som följd av förslaget också färre. Mannen bakom förslaget är landshövding Mats Svegfors.

Aftonbladet