Flygvraket bärgas i Falsterbo

NYHETER

Vingen hittad - lyftes ur vattnet av kustbevakningen idag

Foto: Bärgningen av olycksplanet inleddes på lördagsmorgonen. Här lyfter man vingen som lossnade före kraschen.

Flygkroppen ligger kvar och tas upp tidigast i morgon.

Varför planet förlorat en vinge är fortfarande oklart.

Vrakdelarna förs till Sturup där Haverikommissionen nu lägger pussel.

Arbetet med att bärga Kustbevakningens havererade flygplan ur Falsterbokanalen inleddes på lördagsmorgonen.

Det första som gjordes var att dykare gick ned och fäste linor runt flygkroppen.

Vid 13-tiden inledde kustbevakningsfartyget KBV 048 lyftet av den vingdel som lossnade innan flygplanet kraschade i vattnet.

Vingen låg cirka 150 meter från flygplanskroppen, som kommer att tas upp tidigast på söndag.

Exakt hur bärgningen av planet ska gå till är oklart.

Allt beror på hur sönderslaget planet är.

Inne i planet kan det dessutom finnas kvarlevor efter minst en besättningsman som ännu inte återfunnits.

Ett par sekunder

Vrakdelarna förs sedan med all sannolikhet till Sturups flygplats där Haverikommissionen sedan inleder det svåra arbetet att lägga pussel med delarna.

Vad som orsakat haveriet är fortfarande oklart. Men ögonvittnens berättelse om att planet tappade vingen före kraschen styrktes idag när vingen påträffades långt från plankroppen.

– Åtminstone talar ingenting emot att det gått till på det viset, säger Stefan Christensen, utredare vid Statens Haverikommission.

-Det handlar om en våldsam krasch mot vattnet. Från det att delarna separerade från flygplanet tills det slog i vattnet gick det förmodligen bara två–fyra sekunder eftersom planet flög på mycket låg höjd.

Finkammar bottnen

När de stora vrakdelarna har tagits upp ur Falsterbokanalen kommer, enligt utredaren Stefan Christensen vid Haverikommissionen, bottnen att finkammas efter ytterligare vrakrester.

En del nyfikna hade kommit till Falsterbokanalen för att följa bärgningsarbetet. De fick dock hålla sig på behörigt avstånd. Bästa utsiktsplatsen var från den starkt trafikerade bron över kanalen.

Tidigare artiklar

aftonbladet.se/TT