Lönsamma patienter går före i sjukhuskö

NYHETER

Njurpatienter från andra landsting prioriteras på Sahlgrenska

Göteborg

Sahlgrenska universitetssjukhuset låter fram till årsskiftet njurpatienter med levande donatorer från andra landsting går före i kön för att få in pengar.

Men regionledningen kräver att enbart medicinska skäl ska avgöra.

- Det som ska ligga till grund för de prioriteringar som görs inom transplantationsverksamheten ska vara medicinska prioriteringar och inga geografiska prioriteringar, säger Jonas Andersson (fp), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, till TT.

Andersson tog så snart upplägget blev känt kontakt med Sahlgrenska för att klargöra vad som gäller.

Sahlgrenska universitetssjukhuset går i år mot ett underskott på 30 miljoner kronor. Genom att göra åtta njurtransplantationer på patienter från andra landsting får sjukhuset in två miljoner kronor.

- Vi senarelägger njurpatienter från regionen till efter årsskiftet. Under förutsättning att patienterna har likartade medicinska behov väljer vi att transplantera externa patienter, säger Nils Crona, chef för område Sahlgrenska där njurmedicin ingår, till Göteborgs-Posten.

Levande donatorer

Sjukhusets presschef Ann-Christine Andersson betonar att beslutet enbart berör transplantationer med levande donatorer. När det gäller organ från avlidna, där det gäller att så snabbt som möjligt operera lämpliga patienter, fortgår verksamheten som vanligt.

Anhöriga som går med på donation behöver därför inte känna sig oroliga över att organen inte ska komma till nytta.

- Det har aldrig varit tal om att strunta i en viss grupp utan det är medicinska prioriteringar som gäller, säger hon.

- Alternativet att dra ned hela transplantationsverksamheten på grund av underskottet är ett sämre alternativ.

Kraftig reaktion

Sahlgrenska opererar sedan tidigare patienter från hela landet, men att under en begränsad period låta dem gå före i kön och utesluta patienter från den egna regionen är någonting nytt.

Beslutet väcker kraftiga reaktioner på Riksförbundet för njursjuka.

- Rent mänskligt är det väldigt jobbigt att få ett besked om att någonting är uppskjutet som man har laddat för väldigt länge. Framför allt är det väldigt jobbigt för den som är donator och har genomgått en lång utredning, förberett sig mentalt och kanske ordnat en vikarie på jobbet under sjukskrivningsperioden, säger förbundsordförande Håkan Hedman.

Han tycker att beslutet är dumt, inte minst med tanke på att den samhällsekonomiska besparingen på varje njurtransplantation är tre miljoner kronor.

Benny Öinert/TT Göran Sjögren/TT