Anna Sjödin överklagar till HD

NYHETER

Förra SSU-ordföranden Anna Sjödin överklagade på torsdagen till Högsta domstolen (HD) och begärde att HD skulle bevilja en ny prövning av den fällande domen mot henne.

Sjödin dömdes i oktober av Stockholms tingsrätt till 120 dagsböter för förolämpning, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och egenmäktigt förfarande. I december nekade Svea hovrätt att pröva målet mot henne, vilket är vanligt i bötesmål.

TT