Födde flicka vid E4

NYHETER

Alla ambulanser var upptagna

På en presenning vid sidan av E4 utanför Luleå födde Annica Sandström från Piteå i helgen en dotter.

Förra året kom fem barn i Norrbotten till världen på liknande sätt och förlossningarna går oftast bra.

Mitt i natten fick Annica Sandströms make Jim Sandström agera barnmorska när paret inte hann fram till Sunderby sjukhus i tid, skriver Piteå-Tidningen.

Lång väg till BB

BB-debatten har de senaste åren varit het i Norrbotten. Sedan förlossningsavdelningarna i Kalix, Piteå och Kiruna stängts har vägen till närmaste BB blivit lång för många kvinnor.

På en yta motsvarande en fjärdedel av Sveriges är det i dag bara sjukhusen i Gällivare och Sunderbyn som har BB.

– Man var ju rädd för att födslarna utefter vägen skulle öka men så har det inte blivit, säger Gun Finnsson, barnmorska vid Sunderby sjukhus.

Ambulans skickas för att möta upp

Oftast är det omföderskor det går snabbast för och de som har lång väg är ofta förberedda när det blir dags. Vid Norrbottens båda BB ser man tvärtom att det för det mesta är kvinnor från sjukhusens närområden som väntar för länge och därför inte hinner fram innan barnet vill ut.

– I alla tider har folk fött barn på väg till sjukhus och här uppe är avstånden i tid inte på något sätt värre än vad det är på många andra ställen i Sverige, säger Ingela Turdell, barnmorska vid Gällivare sjukhus.

Nästan alltid skickas en ambulans med barnmorska ut för att möta upp längs vägen och i de allra flesta fall går förlossningarna bra.

Någon statistik över hur många barn i landet som föds innan mamman har hunnit fram till BB finns inte, men vid SOS Alarm har man en bild av att sådana förlossningar är lika vanliga i stora städer som i glesbygd.

Thomas Eriksson/TT