Skogen ska räddas – med nervgift

NYHETER

Skogsstyrelsen vill stoppa granbarkborren

Besprutning med nervgift i skogen kan vara nödvändigt för att stoppa spridningen av granbarkborren, enligt Skogsstyrelsen.

– Så långt möjligt ska vi klara det med konventionella metoder, men det här kan bli aktuellt, säger Ove Arnesson, projektledare på Skogsstyrelsen, till Dagens Nyheter.

Just nu finns mellan 30 och 50 miljarder granbarkborrar i de svenska skogarna. Sedan stormen Gudrun har de ökat kraftigt. Den varma sommaren och hösten har gjorde att den förökade sig flera gånger förra året.

Därför föreslår Skogsstyrelsen att högar med stockar besprutas med ett doftämne som lockar dit barkborrarna. När de är på plats besprutas högen med nervgiftet cypermetrin så att barkborrarna dör.

Kemikalieinspektionen har tillåtit ämnet cypermetrin för användning i skogsbruket. Tillståndet gäller några år framåt innan en ny bedömning görs. Men både Svenska naturskyddsföreningen och Skogs- och träfacket är kritiska till att ämnet över huvudtaget används.

aftonbladet.se