Wanja Lundby-Wedin vägrar kommentera

NYHETER

Mona Sahlin var inte med i facket på elva år utan gick med först i förra månaden.

Men LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin vägrar att kommentera saken.

- Hon vill inte kommentera det, säger hennes presekreterare Ulla Johansson, som fortsätter att resonera om saken:

- För att vara med i facket ska man ha en anställning och det har inte hon haft, hon har varit förtroendevald.

- Det finns ingen som är med i facket om man inte har en anställning, säger Ulla Johansson.

Men varför har Mona Sahlin valt att gå med i facket nu?

- Det vill inte Wanja Lundby-Wedin diskutera. Om Mona går med i facket får du ta det med henne, säger Ulla Johansson.

David Nannini Nilsson