Allvarlig kritik mot försvaret

NYHETER

Bristande kompetens bakom flygtillbud på Bromma

Statens haverikommission ger Försvarsmakten allvarlig kritik i sin rapport om ett tillbud på Bromma flygplats i Stockholm torsdagskvällen den 11 december 2003.

Varningslarm utfärdades i samband med inflygningen till Bromma. Försvarsmaktens flygplan, ett tvåmotorigt Beechcraft 200, hade fått motorproblem, den ena motorn stoppades. Men landningen gick bra och ingen av de sju personerna i planet kom till skada.

Kommissionen anser bland annat att tillbudet berodde på bristande organisation och kompetens.

”Kritiken är allvarlig. Vi har redan vidtagit en rad åtgärder och kommer att göra ytterligare fler med anledning av de här utredningarna”, skriver Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström i en kommentar.

Hafström pekar också på att det arbetet har hög prioritet och att syftet är att förbättra flygsäkerheten.

TT