Halvårs fängelse för våldsam häktesvakt

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-02-08

Ytterligare tre vårdare väntar på åtal

En 49-årig vårdare dömdes på torsdagen till sex månaders fängelse för att ha slagit tre intagna på häktet i Göteborg med knytnävarna.

Missförhållandena på häktet uppdagades för ett år sedan efter flera anmälningar under hösten 2005.

Ledningen för häktet kände då inte till misstankarna mot vårdaren, vilket skylldes på att anmälningarna hamnade hos olika utredare.

Efterhand uppdagades också att ytterligare tre vårdare kunde misstänkas för misshandel. De har ännu inte åtalats.

Tillvägagångssättet var närmast identiskt vid de tre misshandelsfall som torsdagens dom omfattar.

Det var efter kontroverser mellan de intagna och vårdaren som denne vid olika tillfällen gått in i deras celler och utdelat knytnävsslag som resulterade i ansiktsskador.

Bara en knuff

I ett av fallen hävdar vårdaren att han bara knuffat till den intagne, men domstolen anser det klarlagt att han åtminstone utdelat två knytnävsslag.

Vårdaren ska betala sammanlagt 37 500 kronor i skadestånd till de tre intagna männen.

I domen konstateras att han vid flera tillfällen brukat våld mot intagna utan att våldet föregåtts av provokation och att de som utsatts för våldet haft begränsade möjligheter att skydda sig mot övergrepp och anmäla missförhållanden.

Av domen framgår vidare att förhållandena på häktet var ansträngda vid de aktuella tillfällena.

Flera kände till

Det har också framkommit att flera andra personer i personalen kände till att våld förekom och att felaktiga incidentrapporter utfärdades utan att någon åtgärd vidtogs.

Vid den avdelning som vårdaren arbetade på placerades frihetsberövade personer som av olika skäl bedömdes som svårhanterliga.

Vårdaren tjänstgjorde på avdelningen utan att ha fått den utbildning som föreskrivs.

Även om arbetsförhållandena till viss del anses förmildrande finner tingsrätten att brottslighetens art är sådan att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga.

Benny Öinert/TT