Vätternfisk kan förbjudas

Publicerad:

NYHETER

Sik som fiskats i Vättern riskerar att försvinna från butikshyllorna. Livsmedelsverkets provtagningar visar att siken i vissa fall har dubbelt så höga halter av dioxin och PCB mot vad som är tillåtet.

Ämnena, som bland annat kan påverka hjärnans utveckling, misstänks kunna påverka fortplantningen och orsaka cancer. Beslut om ett eventuellt saluförbud fattas av länsstyrelserna, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

TT

Publicerad: