Migrationsverket begär mer pengar för att klara asylärenden

avNivette Dawod, TT

54 000 personer beräknas söka asyl i Sverige nästa år, enligt Migrationsverkets nya prognos.

Ökningen av sökande – den högsta på 20 år – gör att myndigheten begär drygt 1,1 miljarder kronor extra bara för boenden och ersättningar.

– Det är klart att jag inte utesluter resursförstärkning, säger migrationsminister Tobias Billström (M).

I sin femte och sista prognos för året till regeringen konstaterar Migrationsverket att antalet asylsökande just nu är det största sedan Balkankriget för 20 år sedan. Ungefär 54 000 personer beräknas söka asyl i Sverige nästa år, många av dem från Syrien där konflikten eskalerar allt mer och riskerar att spridas till andra delar av Mellanöstern.

Trycket är redan hårt på myndigheten.

Nivåerna höga

Asylverksamheten på Migrationsverket är egentligen anpassad för ett genomsnitt på mellan 500 och 700 asylsökande i veckan, står det i prognosen, men antalet asylsökande per vecka har legat på i genomsnitt 1 250 sedan september. Det väntas ligga kvar på höga nivåer.

– En statlig myndighet är ju dimensionerad utifrån att hantera en viss mängd arbete och ärenden. Vad som skiljer vår myndighet från andra myndigheter är de stora variationerna, säger verkets generaldirektör Anders Danielsson.

Måste ske inom ramen

Den största utgiftsökningen hamnar på posten "ersättningar och bostadskostnader". Där vill verket ha drygt 1,1 miljarder kronor extra jämfört mot den föreslagna budgeten för 2013.

Migrationsminister Tobias Billström (M) kommer att studera Migrationsverkets nya prognos noggrant. Men eftersom siffrorna gäller för nästa år fattas beslut om eventuella nya resurser senare.

– Det är klart att jag inte utesluter resursförstärkning till Migrationsverket, men det måste ske inom ramen för budgetprocessen. Då är det inte 2013, utan 2014 som vi pratar om. Sedan får vi komma tillbaka i vårbudgeten med eventuella tillägg, säger Billström.