Expert: ”Uppvisning huvudsyfte med Syrieninsatsen”

avErik Melin

1 av 2 | Foto: AP
Från Medelhavet har ryska kryssningsrobotar avfyrats mot syriska mål.

Ryssland krigar nu enligt vad de tidigare slagit fast.

Det vill man visa upp för världen, vilket är anledningen till insatsen i Syrien, menar Peter Mattsson, universitetslektor vid Försvarshögskolan.

– Det är psykologisk krigföring och den riktar sig inte bara mot fiender i Syrien.

Foto: TT
Peter Mattsson, universitetslektor och forskare vid Försvarshögskolan.

För knappt ett år sedan släppte Ryssland sin nya militära doktrin. I den utmålades Nato som det främsta hotet och man anpassade sig också den till så kallade nya generationens krigföring, att kriget främst bedrivs med vapen som har förbättrad prestanda mot politiska och strategiska mål. Framförallt handlade det då om precisionsbombningar med flygplan, kryssningsmissiler, undervattensvapen, drönare och specialförband i den militära fasen av en konflikt.

– Det kan handla om små taktiska enheter på marken, till sjöss eller i luften som faktiskt kan angripa strategiska och politiska mål på djupet av sina motståndare, säger Peter Mattsson, universitetslektor vid Försvarshögskolan.

”Omöjliggör västligt flygförbud”

Det som tidigare bara funnits i doktrinen har nu för första gången använts av Ryssland i verkligheten. I början av oktober avfyrade fyra ryska fartyg i Kaspiska havet 26 kryssningsrobotar av typen Kaliber mot ett flertal mål i Syrien och det är enligt Peter Mattsson, som forskar om rysk militär förmåga, främst för att visa att man har förmågan att utföra det man slår fast i sin nya doktrin.

– Man visar att man har den här moderna teknologin, att man kan verka på stort avstånd i alla riktningar. Det är också samtidigt en psykologisk krigföring och det riktar sig inte bara mot fiender i Syrien. Nu vet hela världen att de har den här kapaciteten, vilket också var det övergripande syftet. Ryssland har också fört till Medelhavet sina modernaste signalspaningsfartyg tillsammans med krigsfartyg som kan skjuta missiler från Medelhavet in på mål i Syren och Irak. Även den stora missilkryssaren Moskva finns där som ger de ryska baserna luftförsvar och omöjliggör någon västlig ”no-fly zone” över Syrien (som infördes i Lybienoperationen mot Kadaffi, red.anm.), säger Peter Mattsson.

Ryssland passar också på att visa upp vad man gör i Syrien, bland annat genom att landets försvarsministerium publicerar bilder och filmklipp på de bombningar landet genomfört.

”Bibehålla ryskt inflytande”

Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), menar å sin sida att huvudsyftet med insatsen i Syrien är ett annat.

– Situationen blev akut i och med att Assad-regimens styrkor trycktes tillbaka under sommaren. Samtidigt fanns en risk att den USA-ledda koalitionen skulle ta beslut om en flygförbudszon vilket skulle ha tagit ifrån Assad-styrkornas enda fördel, förmågan att släppa bomber mot civilbefolkning och motståndare. Man gick då in för att bibehålla Rysslands anspråk och inflytande i Mellanöstern.

Men han håller med Peter Mattsson om man även velat visa upp sin förmåga.

– Man har gått in med både flyg och kryssningsrobotar. Man visar upp att man har blivit mer effektiva och professionella i och med att budgetanslagen till militären ökat. Det sänder signaler till både vänner och motståndare, säger Fredrik Westerlund.

Snabbheten imponerar

Som ett resultat av den den senaste ryska försvarsplanen inrättade Ryssland 1 december förra året ett nationellt ledningscentrum i Moskva i vilken landets olika samhällsfunktioner, underättelseenheter och de militära grenarna representeras. I kris och krig leds alla av generalstabschefen Valerij Garisimov.

– Eftersom den politiska- och militära styrningen är densamma kan man agera mycket snabbare än i väst. Det har man också visat i Syrien när man snabbt var på plats med både stridsflyg, krigsfartyg, logistikenheter och markförband som skyddar baserna. Man har organiserat sig så här för att kunna fatta beslut så snabbt som möjligt och behöver inte ha samma komplicerade och långsamma beslutskedja som till exempel USA eller Nato, säger Peter Mattsson.

Den snabba ryska truppförflyttningen till Syrien har också imponerat på amerikansk militär.

’Ett helt nytt Ryssland’

Peter Mattsson menar att alla andra stora spelare nu måste förhålla sig till ett nytt Ryssland, ett som vissa viktiga tekniska kapaciteter som till exempel bara USA haft tidigare.

– Man kör räder även på nätterna i Syrien och använder satellitstyrda bomber. Om man jämför med kriget i Georgien är det som dag och natt. Där sköt man ner sina egna plan och fick förluster när man flög in i områden med georgiskt luftvärn. Det vi ser nu är något helt annat.

ARTIKELN HANDLAR OM