Männen dör – när de letar efter hans skatt

Fyra skattjägare har omkommit – hittills.

Ledtrådar i dikt

Guldklimpar, rubiner och smaragder

”Hoppas en arbetslös hittar den”