Kritik mot dålig riskanalys på Astrid Lindgren

Foto: Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.
NYHETER

Astrid Lindgrens barnsjukhus patientsäkerhet får godkänt i en ny granskning.

Men det finns fortfarande brister.

– Man måste bli bättre på riskanalys, säger Dag Ström, patientsäkerhetsstrateg, som gjort granskningen.

Sjukhuset lyfter fram goda exempel men är sämre på att följa upp de gånger det blir fel i vården. Även om anmälningarna om eventuella brister och risker blivit fler är återkopplingen för dålig.

– All personal måste få ta del av resultatet av en sådan anmälan för att verksamheten ska kunna förbättras. Vi rekommenderar sjukhuset att ta det här på allvar, säger Dag Ström.

Spädbarn dog

Den kritiken som ligger bakom det ökade missnöjet handlar om det dödfall förra året då ett spädbarn fick för hög dos av morfin. På ett barnsjukhus handlar en stor del av vården om att på bästa sätt ordinera läkemedel till barn. De flesta läkemedel är framtagna för att användas på vuxna och det krävs därför stor kunskap om spädning och dosering för barn.

Några riktlinjer för att den ordinerande personalen måste göra en rimlighetsbedömning av dosen finns inte för barn eftersom vården av dem är så komplex. Även här finns rekommendationer från utredarna att sjukhuset arbetar fram ett system som fungerar.

Det får inte begås några fel i doseringen.

Patienter nöjda

Trots de misstag som har gjorts är patienterna nöjda, visar de intervjuer som utredarna har gjort.

– Patienter och närstående är nöjda med vården och bemötandet. Väntetiden på akuten är vissa mindre nöjda med, annars är trenden uppåtgående.

Rapporterna om eventuella risker har ökat, vilket ses som något positivt. Lex Maria-rapporterna ligger på en stabil nivå – ungefär 15 per år.

Leif Kvarnström, avdelningschef på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, ser inte resultatet som överraskande. Syftet med att ta fram rapporten var att reda ut om det fanns några brister i vården efter den kritik som riktades mot sjukhuset i förra året.

– Vårt nästa steg blir att lägga upp en åtgärdsplan för att införa de här förändringarna. Vi behöver förbättra oss på några punkter och det ska vi arbeta med, säger Leif Kvarnström.