SMHI varnar för extremväder

NYHETER

Åska och extrema vattenflöden

SMHI slår nu på stora varningstrumman vad gäller vattenläget i Norrland.

Man höjer varningen för höga vattenflöden till klass 3 – som innebär "mycket extremt väder".

SMHI har under torsdagseftermiddagen utfärdat en klass 3 varning för Jämtlands län och Jämtlandsfjällen. I Ångermanälvens- och Indalsälvens avrinningsområden har flödena kommit upp i extremt höga nivåer.

Klass 3 innebär ”mycket extremt väder som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.”

SMHI varnar också för att det kommer åska och blixtra under torsdagen och framåt.