Ohly: Tillsätt en sanningskommission

NYHETER

Låt en sanningskommission granska underrättelsesamarbetet med USA.

Det kräver Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly.

– Det har varit ett mycket mer omfattande samarbete och ett spel under täcket som inte varit känt för allmänheten, säger han.

Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly är skarpt kritisk mot det informella men organiserade samarbete med USA som avslöjats genom de nya Wikileaks-dokumenten.

– Vi har ju en alliansfrihet som grund för vår utrikes och säkerhetspolitik, och det är uppenbart att det kan ifrågasättas när man har ett så nära samarbete med den enda kvarvarande supermakten, säger han.

Men minst lika allvarligt ser han på uppgifterna att information om svenska medborgare skickats till amerikanska myndigheter.

– Om uppgifterna att Sverige har bidragit med uppgifter om personer som därmed hade kunnat få svårare till exempel att få inresetillstånd till USA. Om det stämmer så har man gått över en mycket allvarlig gräns. Sverige ska skydda sina medborgare, inte utlämna dem till andra makter.

– Det är så mycket nu att vi tycker det är rimligt att man tillsätter en kommission som får i uppgift att vända på alla stenar, säger han.