Wolfgang Hansson

Knappast förvånande

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Ursäkta, men jag är inte särskilt förvånad.

Sverige har alltid samarbetat tätare med USA än vad svenska regeringar utåt velat medge.

Mest upprörande känns höga svenska tjänstemäns försök att hindra riksdagens och allmänhetens insyn.

I underrättelsevärlden har det länge förekommit ett informellt samarbete mellan olika länders underrättelsetjänster. För att hålla koll på terrorister men också på diverse motståndsrörelser runtom i världen. Information är hårdvaluta.

Allt sånt samarbete behöver inte vara av ondo. Målet är ju att förhindra nya terrordåd.

Avgörande för bedömningen av de senaste uppgifterna är vilken typ av information som lämnats och hur omfattande samarbetet varit. Innan dess är det svårt att säga om informationsutbytet bryter mot den svenska grundlagen eller inte. Men det kan mycket väl ha gått över gränsen.

Hänt förr

Det har hänt förr att höga chefer inom underrättelsetjänsten "agerat i landets intresse" utan att informera de politiskt ansvariga.

Intressant att veta är också hur mycket svenska politiker visste. Vad kände exempelvis Carl Bildt till om detaljerna i samarbetet och Anna Lindh före honom? Vad visste andra ministrar som Thomas Bodström och Beatrice Ask?

Uppenbart har frågan diskuterats på politisk nivå eftersom FBI skickade hit folk för att tala med tjänstemän hos Bildt och Ask. En sådan kontakt kan knappast ha förekommit utan att ministrarna informerades.

Av de avslöjade dokumenten framgår att åtminstone USA:s ambassadör var av uppfattningen att samarbetet var så känsligt att det kunde innebära ett brott mot svensk grundlag. Därav hans råd att fortsätta låta vara informellt.

Det kanske mest oroande är den bild dokumenten ger – sett med amerikanska ögon – av hur svenska tjänstemän verkar måna om att hindra allmänhetens och riksdagens insyn i samarbetet av rädsla för att det annars ska stoppas. Om syftet är att undvika granskning kan man ju undra om samarbetet överhuvudtaget tål dagsljus.

Samarbetet intensifierades

Efter den 11 september intensifierades samarbetet mot terrorism. Vilket innebär att den förra socialdemokratiska regeringen kan vara lika inblandad som Alliansen.

Vi vet att Sverige den första tiden efter terrordåden i New York gick mycket långt för att tillfredsställa amerikanska krav, förmodligen lite skrämda av president George W Bush tydliga budskap "antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna". Då handlade det inte bara om informationsutbyte.

Det mest flagranta exemplet – som blev offentligt först senare – var när de två egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad Alzery som fått asyl i Sverige greps av Säpo i slutet av december 2001 och överlämnades till amerikanska agenter på Bromma flygplats. CIA-männen klippte sönder egyptiernas kläder, satte på dem blöjor och en orange "Guantanamo-dräkt" innan de flögs i ett specialplan till Egypten, fem timmar efter gripandet. Vare sig familjen eller männen advokater informerades förrän de var i luften.

Senare visade det sig att de skäl USA angivit för att de två var terrorister var felaktiga och att de utsattes för tortyr i Egypten.

På samma sätt godtog Sverige på lösa grunder svartlistningen av tre somalier för att ha bidragit till att finansiera terror.

Om inte annat så visar de nya avslöjandena att svenska medborgare hela tiden förs bakom ljuset. Politikerna berättar bara en liten del av sanningen.

Publisert: