”Dataspelsvåld påverkar unga”

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-12-18

Forskare om riskerna med extremt våldsamma spel

Empatisk avtrubbning och svårigheter att kontrollera aggressiva impulser.

De konsekvenserna kan drabba unga som spelar extremt våldsamma dataspel.

– Det får inte stå oemotsagt att det är ofarligt att spela extremt våldsamma spel, säger hjärnforskaren Predrag Petrovic.

Sedan debatten om videovåld för cirka 15 år sedan har dataspel ansetts vara ett oskyldigt tidsfördriv.

Men i dag slår fyra forskare vid Karolinska Institutet larm på DN Debatt: Våldsamma dataspel kan få negativa konsekvenser för unga.

– Vi måste nyansera debatten, säger Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, läkare inom psykiatrin samt en av medförfattarna till debattartikeln.

– Det finns absolut en koppling mellan grovt våldsamma spel och beteende.

"Dataspel har viktig funktion"

En sammanställning med över hundra vetenskapliga studier, där totalt 130 000 personer deltar, har gjorts i år. Vissa av studierna har genomförts under lång tid, där man följt upp ungdomar flera år efter det första mötet.

– Studierna visar att risken ökar även för ungdomar som inte visat någon aggressivitet tidigare, säger Predrag Petrovic.

– Men det är inte så att de ungdomar som spelar dataspel antingen är snälla eller går ut på stan och sparkar ner gamla tanter.

Den samlade effekten är liten enligt Predrag Petrovic, men kan ha betydelse om de dataspelande ungdomarna lider av andra problem.

– De vi tänker på är de som lider av sociala problem eller psykologisk problematik. Det är faktorer som tillsammans kan göra att man blir mer påverkad.

Specifika orosmoment

Enligt hjärnforskarna finns det några specifika orosmoment som empati, aggressionsimpulser och moral.

Empati.

Empatisystemet i hjärnbarken är det som hindrar oss från att göra andra människor illa. Enligt Predrag Petrovic utvecklas möjligheten att känna empati i tidig ålder.

– De här processerna är känsliga för mycket spelande av extremt våldsamma dataspel, säger Predrag Petrovic.

– Om du hela tiden ser personer som skadas och själv skadar kan man verkligen känna en stor oro för en försämrad utveckling av det här systemet.

Aggressionsimpulser.

Under barn- och ungdomsåren utvecklas pannloberna. Det är där kontrollsystemet för aggressionsimpulserna sitter. Även detta system kan påverkas av grovt våldsamma spel.

– De kontrollfunktionerna är viktiga för att hålla aggressiva impulser i schack, säger Predrag Petrovic.

Moral.

Vår förståese för moraliska dilemman kommer i ungdomsåren.

– Har man bra föräldrar att prata med behöver inte spelen ha någon påverkan. Men om man inte har det kan synen på moral påverkas av grovt våldsamma spel, säger Petrovic.

Nu efterlyser forskarna mer studier i ämnet.

– Dataspel har en viktig funktion, men vi vill belysa att det kan finnas risker, säger Predrag Petrovic.

– Det här är en signal om att det behövs mer forskning.