Fp och M tappar i ny mätning

NYHETER

Det borgerliga blockets ledning krymper

Stockholm

Folkpartiet tappar väljare både åt höger och vänster. Partiets väljarförluster, som delvis tycks gå till socialdemokraterna, innebär att det borgerliga övertaget i opinionen minskar.

De fyra borgerliga partierna får 50,6 procent av rösterna mot 45,9 för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, enligt en Temoundersökning som publiceras i Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Därmed har det borgerliga försprånget nära nog halverats på en månad.

Folkpartiet får 8,7 procent i mätningen som genomfördes den 19-29 september genom intervjuer med 1 952 personer. Temos specialmätningar av de osäkra väljarna visar också att folkpartiet har störst andel potentiella partibytare.

Så fördelade sig väljarsympatierna med förändringen från föregående mätning inom parentes:

Moderaterna 31,4 (-1,1), folkpartiet 8,7 (-1,4), centerpartiet 6,8 (+0,5), kristdemokraterna 3,7 (-0,3), socialdemokraterna 35,5 (+1,1), vänsterpartiet 5,7 (+0,1), miljöpartiet 4,7 (+0,4) och övriga 3,5 (+0,7).

I gruppen övriga finns nystartade Feministiskt initiativ med oförändrat lågt stöd, cirka 0,5 procent.

Förändringarna är inte statistiskt säkerställda.

TT