Den genomsnittliga förmögenheten i kommunen

Nettoförmögenhet innebär skillnaden mellan sammanlagda tillgångar och skulder, här som ett genomsnitt för kommunens samtliga invånare.