Frågorna som ställdes till folkpartisterna

Foto: Mauricio Rojas och Lars Leijonborg lyckades inte svara rätt på alla frågor.
NYHETER

1. Annotera

A Göra rikare

B Göra anteckningar

C Upphäva

D Förinta

E Tillreda

2. Debarkera

A Gå in i hytt

B Gå i land

C Gå ombord

D Gå under däck

E Gå upp på mast

3. Temporär

A Vinklad

B Simpel

C I stort antal

D Konstlad

E Tillfällig

4. Jurist

A. Den siste i en tävling

B Djurlik

C Musikunderhållning

D Tjänsteman vid Skogsvårdsstyrelsen

E Rättslärd

5. Befängd

A Ömmande

B Besutten

C Rådlös

D Tokig

E Ungefärlig

6. Lustrum

A Stryk

B Tillräckligt

C Femårsperiod

D Folkräkning

E Punkt på himlen

7. Eklatant

A Omtvistat självfallen

B Oväntat märklig

C Ingalunda påtaglig

D Egendomligt markant

E Slående uppenbar

8. Chosa sig

A Skämma ut sig

B Uppträda tillgjort

C Omvärdera åsikt

D Ignorera medvetet

E Begå misstag

Källa: Frågorna är hämtade från Högskoleprovsguiden, som har onlinebaserade genomgångar inför högskoleprovet.

Adress: www.hogskoleprovguiden.se

Rätt svar: 1B, 2B, 3E,

4E, 5D, 6C, 7E, 8B.