Guillou: Vi får finna oss i dödsfallen

NYHETER

1–2 människor dör i jaktskogen varje år.

– Den vanligaste orsaken är att någon slarvar med vapnet säger Leif GW Persson, som har jagat i drygt 50 år.

Foto: Jan Guillou.

Antalet omkomna jägare har länge varit konstant. Likaså antalet jägare – just nu befinner sig ett par hundra tusen ute i skogarna.

– Ungefär en hundradels promille råkar verkligt illa ut, säger Leif GW Persson.

Jan Guillou är en mycket erfaren jägare. Han säger att det är små tillfälligheter och misstag som orsakar olyckorna.

Stor upphetsning

– De flesta som jagar har varit med om någon incident när någon har gjort ett misstag.

– Det är nära mellan skyttarna, upphetsningen kan vara stor och vapnen är livsfarliga.

Forna tiders spritkultur är dock borta bland jägarna.

– Man kan ta sig några jäklar i jaktstugan. Fast precis som när det gäller bilkörning är den allmänna meningen att man inte ska dricka mer än att man är i god form dagen därpå, säger Jan Guillou.

Berusad utan respekt

– En berusad eller bakfull jägare får ingen respekt bland de övriga i jaktlaget.

Jan Guillou tror inte att det går att få bort dödsskjutningarna i samband med jakten.

– Vi får nog finna oss i 1,5 dödsfall om året, säger han.

Förbättrad utbildning har höjt säkerheten i skogen.

– Det enda man inte kan värja sig mot är att folk blir tokiga, säger Jan Guillou.

Leif GW Persson säger att det bara finns ett sätt att undvika dödsskjutningarna.

– Det är att totalförbjuda all jakt.

Läs mer:

Tidigare:

Svante Lidén