För mycket sperma kan döda myrdrottningen

NYHETER

Resultat kan användas som grund för forskning på människor

Myrdrottningen parar sig bara vid ett tillfälle i livet, men då med flera så att hon sedan har sperma så det räcker livet ut. Men det är en balansgång. För mycket sperma kan döda henne, visar ny forskning.

I myrornas värld ser inte samlivet ut riktigt som hos oss människor. En myrdrottning parar sig bara en gång i livet. Dock parar hon sig med flera hanar för att få sperma nog att befrukta de ägg hon ska lägga under sin livstid. Hanarna dör alltid av utmattning efter parningen, medan drottningen kan leva i flera decennier.

Forskare har tidigare trott att myrdrottningen sparar så mycket sperma hon kan inuti sig vid parningstillfället, men ny dansk forskning vid Köpenhamns universitet visar att så inte är fallet, skriver vetenskapliga tidningen Alpha Galileo.

Krävs energi för att hålla sperman vid liv

Det krävs energi för att hålla sperman vid liv, och för mycket sperma innebär att myrdrottningens immunförsvar försvagas och hon kan duka under för sjukdomar. Hon bör helst inte para sig med för många hanar då parningen också tar energi och påverkar immunförsvaret. Forskningen om myrornas sexliv kommer att fortsätta, då forskarna hoppas hitta hemligheten bakom myrornas supersperma som kan överleva i år inuti drottningen. Förhoppningsvis kan resultaten sedan användas i forskning om infertilitet hos människor.

Anna Lindström