Nyheter

"Bankkunderna har blivit lurade"

Av: 

Susanna Vidlund

NYHETER

Villaägarnas Riksförbund har granskat bankernas räntor

Vi har hört det förut.

Bankerna säger att sambandet mellan bolåneräntor och reporänta är svagt och att bolåneräntorna måste vara fortsatt höga.

Men bostadsobligationsräntan – som bankerna finansierar sina bolån med – har sjunkit med 35 procent det senaste året.

Siffrorna kommer från Villaägarnas Riksförbund:

– Vi menar att kunderna har blivit lurade. Bankernas resonemang håller inte. De höga kostnaderna som de själva brukar referera till, har faktiskt sjunkit det senaste året, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund.

Bostadsobligationsränta Boobl5Y (5 år) som bankerna brukar tala om har enligt Daniel Liljeberg sjunkit det senaste året från 4,34 procent till nuvarande 2,78 procent.

En kostnadsminskning som bolånekunderna inte sett röken av.

– Reporäntan är låg, inflationen är låg men bolånekunderna erbjuds listpriser hos storbankerna på 4,5 procent. Då är något väldigt fel, säger han.

"Extremt låg risk"

Bankerna refererar ofta till ränteswappen när de talar om ökade upplåningskostnader.

En ränteswap ett avtal där en aktör som lånar till fast ränta, exempelvis bunden ränta i fem år, kan byta ränteflöde med en annan aktör som lånar till rörlig ränta.

Kostnaden för den beryktade ränteswappen från fem år ner till tremånadersräntan är maximalt 0,3 till 0,5 procent, enligt banksektorn. Då blir kostnaden för ett bolån med extremt låg kreditrisk runt 3,2 procent enligt Villaägarnas beräkningar.

Rejäl marginal

Trots det ligger bankernas listpriser just nu på över 4,4 procent för ett tremånaderslån.

– Bankernas agerande mot sina bolånekunder är märkligt, säger Daniel Liljeberg.

Som exempel tar Villaägarnas Riksförbund upp SEB. En bolånekund som vill binda sin ränta på fem år erbjuds av SEB en listränta på 4,39 procent för pengar som SEB själva, enligt Villaägarnas Riksförbund, uppger att man betalar 2,91 procent för att låna upp.

Det ger en marginal på 1,48 procent för SEB på ett femårigt stabilt bolån.

Pruta på räntan

Bankerna brukar hävda att listpriserna är den högsta räntan en kund får betala och att man själv har möjlighet att förhandla med sin bank och pruta på räntan.

Men i verkligheten upplever många att möjligheterna att påverka sin bolåneränta är ganska små.

–Ofta när man byter bank får man en ganska hög rabatt. Så har man den så länge lånet är bundet, exempelvis i två år. Sedan tar de i smyg bort rabatten utan att höra av sig. Det är ganska vanligt, säger Daniel Liljeberg.

Regeringens ansvar

Enligt Villaägarnas Riksförbund borde regeringen gå in och ta bankerna i örat.

– Regeringen är alldeles för tam. Deras budskap är att man ska byta bank men det är lite väl mycket begärt av pressade barnfamiljer och pensionärer. Det är bland annat finansministerns ansvar att se till att detta funkar, säger Daniel Liljeberg.

Han är inte ensam om att nämna statligt ägda SBAB som ett möjligt verktyg för finansminister Anders Borg att ta till för att pressa bolåneräntorna.

– Här har vi en helstatligt ägd bank man kan använda sig av. Dessutom har staten ett ägande i Nordea som man också kan utnyttja.

SBAB menar att deras marginaler redan är så små som de kan bli. Hur ser du på det?

– Jag har inte deras resultaträkning i huvudet. Men jag kan säga att storbankerna i vart fall tjänar väldigt mycket pengar och bolånekunderna betalar väldigt höga räntor.

"Ingen större lönsamhet"

Swedbanks kommunikationschef Peter Borsos, hävdar att Villaägarnas Riksförbund har fel:

– Vi har ingen större lönsamhet på bolån.

Publisert: