Het debatt med polisbevakning

Foto: Jerker Ivarsson
I kväll drabbade Jimmie Åkesson (SD) och Erik Ullenhag (FP) samman i en debatt om integrationspolitik i Uppsala.
NYHETER

I kväll drabbade Jimmie Åkesson (SD) och Erik Ullenhag (FP) samman i en debatt om integrationspolitik i Uppsala.

SD-ledaren anklade regeringen för att bedriva en splittringpolitik som leder till ökad segregation i Sverige.

– Utan invandring blir framtidsutmaningarna mycket större, replikerade Ullenhag.

Foto: Jerker Ivarsson
SD-ledaren anklade regeringen för att bedriva en splittringpolitik som leder till ökad segregation i Sverige.

Flera hundra åhörare hade samlats när Liberala studenter vid Uppsala universitet hade bjudit in integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och SD-ledaren Jimmie Åkesson till en debatt om integrationspolitik.

Under debatten, som skedde under polisbevakning, var de båda deltagarna överens om att Sverige står inför stora integrationspolitiska utmaningar. Men det var också det enda som de var överens om.

Enligt Åkesson är Sverige på väg i en riktning som innebär splittringspolitik och urholkad välfärd.

– Vi vill bryta det och arbeta för sammanhållning som bygger på en idé om folkhemmet och en samhörighet som nationell grupp. Då måste vi minska invandringen. Ullenhag står för motsatsen, säger Jimmie Åkesson.

Ullenhag menade i stället att det vore förödande för Sveriges utveckling om gränserna stängs. Han betonade att en åldrande svensk befolkning är beroende av arbetskraftsinvandring.

– Vi har i dag 600 000 utrikes födda som arbetar och betalar skatt. 70 000 har egna företag. Sverige blir inte rikare om vi sluter oss. Sedan finns det integrationsutmaningar. Vi har varit för dåliga på att de som kommer ska lära sig språket och få jobb. För de vill de, säger han.

Vill ha högre krav

Enligt Jimmie Åkesson borde Sverige ta efter Danmark, där han menar att kraven på invandrarna är högre på att de ska assimileras.

– I Sverige ska svenskarna och de nytillkomna integreras med varandra. Det är fel väg att gå. Vi behöver en ansvarsfull begränsad invandringspolitik och krav på att de ska anpassa sig. Inte mer invandring och mindre krav.

SD har sedan tidigare slagit fast att man vill minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Det vore fullständigt förödande, enligt Ullenhag.

– Då försvinner en väldigt stor del av vår arbetskraft, vilket gör utmaningarna i framtiden ännu större. Historiskt hade vi inte klarat oss utan de invandrare som kom hit på 1960- och 70- talen.

Han kritiserade sedan Åkesson för att hans parti vill ta bort de reformer som har som mål att få in invandrare på arbetsmarknaden.

– Hur kan det bli bättre integration genom att de som kommer hit inte lär sig svenska och får jobb? Enligt SD är det alltid fel på invandrarna, både de som har jobb och de som inte har det, säger Ullenhag.

Åkesson nöjd

Medan Ullenhag vill se mer av arbetskraftsinvandring menade Åkesson att det i stället leder till en "borgerlig lönedumpningspolitik", när grupper ställs emot varandra.

Jimmie Åkesson var nöjd över integrationsdebatten som han menar borde dragits igång långt tidigare.

– Men alla journalister, politiker och hela kulturetablissemanget var överens om att inte föra debatten. Jag vill föra den ur ett kritiskt perspektiv för att motverka främlingsfientlighet. Debatten har funnits länge vid fikaborden, nu är jag är jag ventilen för svenska folket, säger han.

Men enligt Ullenhag håller inte det argumentet.

–  Det är SD:s favoritargument och så har det alltid varit. Jag tänker forsätta säga att Jimmie Åkesson har fel, men han får självklart säga vad han vill. Jag tar gärna debatten, men tänker fortsätta att stå upp för tolerans och mot främlingsfientlighet. Det hårdnande tonläget i Europa är oroande, anpassar man sig efter det hakar många på. Därför är det ingen väg vi ska gå, säger han.