MP vill bygga fler bostäder med hjälp av AP-fonderna

NYHETER

Miljöpartiet vill lösa bostadsbristen - bland annat genom att kapital frigörs från de statliga AP-fonderna.

Det slog språkröret Åsa Romson fast i sitt sommartal i dag.

– Bostadssektorn är en stabil investering som ger en rimlig stabil avkastning som investerare, säger hon.

I dag höll Åsa Romson (MP) sommartal på Kungsportsplatsen i Göteborg. Ett av talets huvudteman var bristen på bostäder för unga och studenter i städer runt om i landet.

– Bostadsbristen i kombination med hög ungdomsarbetslöshet slår extra hårt mot unga. Det har varit en blind fläck i politiken. Det borde alla partier ta sig en funderare kring och få fart på byggandet igen, säger Åsa Romson.

MP presenterade i dag sin bostadspolitiska rapport - "Vem vill bygga - vem kan bo?". Slutsatsen är att det behövs 30 000 extra billiga hyresrätter fram tills 2018 för att komma till rätta med bostadsbristen i storstäderna.

– För oss handlar det om att bli tydligare med vart vi vill bygga och att vi vill bygga och behöver bygga. Det är ett 20-tal tätorter, framför allt studentorter, där vi har en särskilt stor bostadsbrist för unga och studenter. Där behövs punktinsatser, säger Romson.

Driva på innovationen

MP föreslår att beskattningen mellan olika boendeformer blir mer likvärdig och vill dessutom skapa ett nytt nationellt kunskapscentrum som ska få i uppdrag att säkra samarbeten, öka byggnadstakten och driva på innovationen.

– Det behövs en hel del politisk vilja och beslutsamhet. Särskilt eftersom vi i Miljöpartiet avvisar generella investeringsstöd i stor skala. Det krävs att vi får in fler små byggföretag som har varit duktiga på att bygga billigt och energieffektivt. Konkurrenssituationen på byggmarknaden har motverkat detta. Kommunerna kan hjälpa till genom att stycka upp detaljplanerna så att små byggare kommer in, säger Romson.

Dessutom vill Miljöpartiet att kapital ska frigöras till bostadssatsningar, bland annat från de statliga AP-fonderna.

– Det som är bra är att det finns ett intresse från AP-fonderna. De har sagt att det känner sig låsta med mycket kapital på börsen. Bostadssektorn är en stabil investering som ger en rimlig stabil avkastning som investerare. Även om man bara för över någon procent av det kapitalet så är det stora medel det handlar om, säger Åsa Romson.