Skarp kritik mot Lundsberg

Lundsbergs skola.
Lundsbergs skola.

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot internatskolan Lundsberg.

Myndigheten kräver att skolan omedelbart vidtar åtgärder för att hindra att elever kränks.

– Det här är väldigt allvarligt, säger Carina Abréu, inspektör på Skolinspektionen.

I dag kom Skolinspektionens beslut efter den riktade tillsynen mot internatskolan Lundsberg. Myndigheten konstaterar att miljön inte är trygg och att det finns brister i studiero. De förelägger myndigheten att vidta åtgärder så att alla elever känner sig trygga. Senast den 28 februari nästa år ska skolan ha gjort något åt bristerna:
Rektor, lärare och personal ska omedelbart säkra att eleverna är trygga och får studiero.
Förebygga och förhindra att elever kränks.
Upprätta en plan mot kränkande behandling.
”Vid skolan bedrivs inte ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever”, skriver Skolinspektionen.

Kränker yngre elever

Inspektörerna är också kritiska till att det finns ett ”informellt regelsystem” som gör att äldre elever systematiskt kränker yngre elever. Eleverna på skolan fostras in i systemet, vissa lär sig ”ta stryk” och får en ställning på skolan. Men det finns andra som inte anpassar sig till systemet och slutar på Lundsbergs skola.
Enligt tillsynsrapporten uppfattar inte alltid personalen beteendet som kränkande.
”Det har skett en normalisering av företeelser som i samhället i övrigt anses oacceptabelt”, skriver Skolinspektionen. Det gör att skolan inte utreder händelserna och därmed inte förhindrar att kränkningarna fortätter.
Aftonbladet har tidigare berättat om elever och lärare som vittnat om pennalism, misshandel och trakasserier.
Den tidigare eleven "Dan" berättar bland annat att tredjeårseleverna systematiskt bestraffar de yngre eleverna med hot och våld.
– Vi blev slagna hela tiden, har han sagt till Aftonbadet.

Anställda anmälde

Skolinspektionen startade sin granskning efter att två före detta anställda på den anrika internatskolan anmält sin före detta arbetsgivare.
Efter det tog Skolinspektionen initiativ till en riktad tillsyn av trygghet och studiero på skolan och elevhemmen.
Larmen om missförhållanden var så grava att tillsynsmyndigheten polisanmälde Lundsberg. Under det oanmälda besöket på skolan bekräftades bilden att det förekommer våld och kränkningar av elever.

Välkomnar utredning

Rektorn på Lundsberg, Staffan Hörnberg, har tidigare tillbakavisat uppgifterna om att det skulle förekomma kamratfostran på skolan. Men han välkomnar en utredning.
– Om det här stämmer är det något som inte får förekomma och det är bra om någon utomstående utreder det, har han sagt till Aftonbladet.
Skolinspektionen har fått in anmälningar mot Lundsberg och Grennaskolan, som också är en internatskola. Förutom Grennaskolan granskas även Sigtunaskolan som är den tredje riksinternatskolan i Sverige.
Besluten från de granskningarna kommer senare.

Minister: ”Allvarligt”

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) beskriver Skolinspektionens beslut som ”mycket allvarligt”. Han säger att han inte tagit del av något liknande under sina år i skolans värld:

– Jag har tagit del av mycket om elever som råkat illa ut men inte i så stor omfattning på en och samma läroanstalt. Men det är naturligtvis Skolinspektionen som ska värdera och bedöma, säger han till TT.

Publisert: